Opleidingen in de kijker

Hieronder vindt u een overzicht van onze opleidingen die in de kijker staan. Interesse? Schrijf u dan in via onze opleidingspagina. Om de opleiding snel terug te vinden, raden wij u aan om het referentiecode van de opleiding te gebruiken. Meer gedetailleerde informatie over de specifieke doelgroep vindt u terug in het gedetailleerde programma van de opleiding.

 

Opleidingen in de kijker
Data in 2018 Opleiding Ref Doelgroep
12, 19 en 26 oktober  Gespecialiseerde opleiding voor voorzitters van het hof van assisen PEN-053
 • Magistraten
 • Raadsheren
 • Griffiers
19, 22 en 23 oktober Gespecialiseerde opleiding voor de magistraten van de kamer voor minnelijke schikking CIV-116
 • Familie- en jeugdmagistraten
6 november Welzijn op het werk - personeelsleden van de rechterlijke orde SPE-238
 • Griffiers en secretarissen van parketten
 • Assistenten en medewerkers van de griffies en parketten
 • Alle personeelsleden die benoemd zijn als stagiair in de graad van griffier of secretaris
7-9 november Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank - Module Familie JUR-011
 • Magistraten jeugd- en familierecht
12 en 16 november Milieurecht ADM-064
 • Magistraten die milieustrafdossiers en burgerlijke milieudossiers behandelen  
 • Rechters van de Raad voor vergunning betwistingen 
 • Parketjuristen en referendarissen die milieudossiers behandelen 
 • Geïnteresseerde gerechtelijke stagiairs 
 • Politieofficieren en inspecteurs die milieudossiers behandelen
13 november Welzijn op het werk voor leidinggevenden SPE-2398+
 • Afdelingsgriffiers, griffiers-hoofd-van-dienst, hoofdgriffiers en afdelingssecretarissen, secretarissen-hoofd-van-dienst en hoofdsecretarissen
 • Leidinggevende magistraten
16 november Beter omgaan met personen met psychische aandoeningen of verslavingsproblemen. Methodieken en vuistregels. SPE-401
 • Magistraten
 • Gerechtelijke stagiairs
 • Hoofdgriffiers, hoofdsecretarissen, griffiers en parketsecretarissen
 • Plaatsvervangende rechters
 • Referendarissen en parketjuristen
 • Andere geïnteresseerde personeelsleden van de rechterlijke orde
 • Bemiddelaars
 • Medewerkers van de justitiehuizen
23 november Justitie: digitale big bang?  
 • Magistraten
 • Personeelsleden van de rechterlijke orde
29 november

Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten over specifieke problemen van gerechtelijk recht:

 • Taak en verplichting van de rechter
 • Rechten van verdediging
CIV-030
 • Magistraten 
 • Derdejaars gerechtelijke stagiairs
 • Geïnteresseerde referendarissen en parketjuristen
5 december

Crossborder, 8 maand later…

PEN-197
 • Magistraten en personeel van de parketten (verkeer)
6 en 7 december

Intellectuele rechten

ECO-059
 • Magistraten
 • Rechters in handelszaken
 • Griffiers; referendarissen en parketjuristen; gerechtsdeskundigen; en gerechtsdeurwaarders die dossiers betreffende intellectuele rechten behandelen
 • Gerechtelijke stagiairs
Meerdere data in 2018 en 2019

Uitwisseling van beroepservaringen voor magistraten van de arbeidsgerechten

SOC-026
 • Magistraten
Meerdere data in 2018 en 2019

Fiscaal recht

FIS-058
 • Magistraten