Coronavirus

Wat moet ik doen indien ik symptomen van het coronavirus vertoon NA de opleiding

Verwittig zo snel mogelijk de verantwoordelijke voor de coronadossiers van het IGO op het nummer 0476/86 18 38. Indien u op de voice-mail terechtkomt, gelieve dan een GSM-nummer na te laten waarop wij u kunnen contacteren.

Gelieve voor algemene vragen m.b.t. de opleidingen contact op te nemen met de opleidingsverantwoordelijke. U vindt diens contactgegevens in het opleidingsprogramma terug.

 

Hoe weet ik of een opleiding doorgaat of omgezet wordt in een webinar ?

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, …).

Wat moet ik doen indien ik me ziek voel of symptomen vertoon VÓÓR de start van de opleiding?

Kom niet naar de opleiding en volg de algemene veiligheidsmaatregelen van de overheid: www.info-coronavirus.be.

U dient uw afwezigheid tijdens de opleiding te rechtvaardigen door een medisch attest te sturen naar de opleidingsverantwoordelijke, wiens contactgegevens u terugvindt in het opleidingsprogramma.

 

Wat moet ik doen indien ik symptomen van het coronavirus vertoon TIJDENS de opleiding

Verwittig zo snel mogelijk de verantwoordelijke voor de coronadossiers van het IGO op het nummer 0476/86 18 38. Indien u op de voice-mail terechtkomt, gelieve dan een GSM-nummer na te laten waarop wij u kunnen contacteren.

Gelieve voor algemene vragen m.b.t. de opleidingen contact op te nemen met de opleidingsverantwoordelijke. U vindt diens contactgegevens in het opleidingsprogramma terug.

 

Welke maatregelen treft het IGO om de opleidingen veilig te laten doorgaan?

De veiligheid van de deelnemers, sprekers en medewerkers is de voornaamste bezorgdheid van het IGO. Daarom volgen wij de evolutie van de toepasselijke gezondheidsmaatregelen en houden wij aan een strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel tijdens onze opleidingen.

Met ingang van 07/03/2022 en tot nader order zijn de volgende maatregelen van toepassing op IGO-opleidingen die in fysieke aanwezigheid doorgaan. Deze worden bij aanvang van elke opleiding aan de sprekers en de deelnemers in herinnering gebracht.