Coronavirus

Wat moet ik doen indien ik symptomen van het coronavirus vertoon NA de opleiding

Verwittig zo snel mogelijk de verantwoordelijke voor de coronadossiers van het IGO op het nummer 0476/86 18 38. Indien u op de voice-mail terechtkomt, gelieve dan een GSM-nummer na te laten waarop wij u kunnen contacteren.

Gelieve voor algemene vragen m.b.t. de opleidingen contact op te nemen met de opleidingsverantwoordelijke. U vindt diens contactgegevens in het opleidingsprogramma terug.

 

Dien ik een mondmasker te dragen wanneer ik een opleiding van het IGO bijwoon?

Vanaf 14 juli 2020 hebben we beslist om mondmaskers verplicht te maken tijdens onze opleidingen voor alle deelnmers en sprekers. Deze bijkomende veiligheidsmaatregel is in lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en wil ervoor zorgen dat onze opleidingen in een veilig klimaat kunnen plaatsvinden. 

Uiteraard blijven we onze maatregelen aanpassen op basis van de nieuwe informatie die we ontvangen van de Nationale Veiligheidsraad.

Hoe weet ik of een opleiding doorgaat of omgezet wordt in een webinar ?

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, …).

Wat moet ik doen indien ik me ziek voel of symptomen vertoon VÓÓR de start van de opleiding?

Kom niet naar de opleiding en volg de algemene veiligheidsmaatregelen van de overheid: www.info-coronavirus.be.

U dient uw afwezigheid tijdens de opleiding te rechtvaardigen door een medisch attest te sturen naar de opleidingsverantwoordelijke, wiens contactgegevens u terugvindt in het opleidingsprogramma.

 

Wat moet ik doen indien ik symptomen van het coronavirus vertoon TIJDENS de opleiding

Verwittig zo snel mogelijk de verantwoordelijke voor de coronadossiers van het IGO op het nummer 0476/86 18 38. Indien u op de voice-mail terechtkomt, gelieve dan een GSM-nummer na te laten waarop wij u kunnen contacteren.

Gelieve voor algemene vragen m.b.t. de opleidingen contact op te nemen met de opleidingsverantwoordelijke. U vindt diens contactgegevens in het opleidingsprogramma terug.

 

Wat moet ik doen indien ik tot een risicogroep behoor?

Personen met een hoger risico op besmetting kunnen, zoals voorheen, uitstel van deelname aan verplichte opleidingen bekomen middels voorlegging van een doktersattest.

Welke maatregelen treft het IGO om de opleidingen veilig te laten doorgaan?

Om de veiligheid van de sprekers en deelnemers en medewerkers te garanderen, voorziet het IGO diverse hulpmiddelen:

Welke opleidingsactiviteiten vinden er opnieuw plaats?

Sinds 2 juni 2020 heeft het IGO geleidelijk opnieuw zijn deuren heropend. 

Nog niet alle opleidingen zullen opnieuw fysiek doorgaan: waar mogelijk blijft het IGO inzetten op de organisatie van webinars. Wel is het sinds 2 juni opnieuw mogelijk dat welbepaalde opleidingen doorgaan op het IGO of gedecentraliseerd. 

De Europese opleidingsactiviteiten met fysieke aanwezigheid zijn op 1 september 2020 opnieuw van start gegaan. Meer info.

 

Welke veiligheidsmaatregelen dien ik als spreker/deelnemer te respecteren?