Aanwerving van een bode (M/V/X – Niveau D1)

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is op zoek naar een bode (M/V/X – Niveau D1). Het betreft een deeltijdse functie van 22,8 uur per week. 

De bode zal onder meer instaan voor de volgende taken*:

 • bijstaan van de deskundige logistiek in het kader van de op het IGO georganiseerde evenementen;
 • verificatie van de installaties en signaleren van alle problemen aan de persoon belast met het gebouwenbeer/de installatie ;
 • er over waken dat alle medewerkers van het IGO, alsook alle deelnemers aan de opleidingen, gebruik kunnen maken van al het nodige materiaal, alsook dranken en in voorkomend geval, voedsel;
 • bewaken en beheren van de stock en aanvullen indien nodig;
 • instaan voor het onthaal van genodigden, lesgevers of deelnemers aan de opleidingen;
 • instaan voor de voorbereiding van de zalen en deze terug op orde zetten;
 • verzekeren van de interne catering op basis van de aanvragen;
 • leegmaken en verwijderen van afval uit de keuken en de opleidingszalen;
 • dagelijks de verbruiksartikelen controleren en aanvullen;
 • opruimen van voedsel, dranken, …;
 • aanvullen van de koelkast;
 • hanteren van lasten – fysieke arbeid (bijvoorbeeld het verplaatsen van meubels, bureaumaterieel, boeken, …);
 • uitvoeren van kleine onderhoudsklussen (zoals vervangen van lampen, schroeven, …);
 • uitvoeren van kleine boodschappen;
 • bereid zijn verplaatsingen met de wagen te doen buiten Brussel.

 

* Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

 

Raadpleeg de volledige vacature met de voorwaarden, vereiste competenties en selectieprocedure.