IGO Lex (5 juli 2019)

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer. Door het juridische nieuws naar de magistraten en leden van het gerechtspersoneel toe te brengen, willen we hen een diep inzicht bieden in de reeds bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie, hen nog beter op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de verschillende arrondissementen en de kennisdeling tussen de gerechtelijke instanties verder opkrikken. 

 

Raadpleeg IGO Lex van 5 juli 2019

 

Wenst u zelf informatie te delen?

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen via de medewerking van diverse gerechtelijke instanties, die we heel dankbaar zijn. Wenst u eveneens informatie te delen met uw collega's? Geef ons dan een seintje via ons contactformulier. Gelieve ons daarbij aan te geven of het gaat om informatie die publiek gedeeld mag worden.

 

Meer informatie over de rol van het IGO inzake documentatie en kennis.