Communicatie omtrent het benoemingsbesluit van de directeur van het IGO

Op 16 juli 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent de positie van de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO): de Raad van State heeft daarbij het benoemingsbesluit van de directeur, de heer Raf Van Ransbeeck, vernietigd omwille van een juridisch motiveringsgebrek. 

Om de continuïteit en de goede werking van het IGO te garanderen heeft het koninklijk besluit van 28 augustus 2019, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2019, de heer Van Ransbeeck aangesteld als directielid ad interim van het IGO.

Arrest van de Raad van State