Jaarverslag light 2018: ontdek de statistieken achter het IGO

Wie het jaarverslag 2018 van het IGO erop naleest, kan er niet naast kijken: in 2018 hebben we een serieuze sprong vooruit gemaakt. Het was een jaar dat in het teken stond van samenwerking, innovatie en aandacht voor continu leren. 

Een blik op de statistieken laat zien dat het aantal deelnemers fors is gestegen: in 2018 steeg het aantal deelnemers naar 15.061, een stijging met 30%. 

In vergelijking met 2017 is het aantal opleidingsthema’s die het IGO heeft aangeboden in 2018 toegenomen van 134 tot 162. Daarnaast heeft het IGO niet minder dan 33 nieuwe opleidingen ontwikkeld, zowel voor de magistraten als voor het gerechtspersoneel.

En ook op het vlak van het kennis- en documentatiebeheer hebben we ons niet onbetuigd gelaten: zo lanceerden we onze digitale bibliotheek (Digibib) met daarin 4.200 opleidingsdocumenten, hebben we onze juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’ op touw gezet, ontwikkelden we 48 e-learningmodules en namen we het beheer over van de digitale juridische databanken van Jura, Stradalex en Jurisquare.

Wil je de voornaamste statistieken in één visueel overzicht? Raadpleeg dan ons jaarverslag light 2018.