Eerste oproep tot kandidaatstelling: studiebezoeken 2020 voor beroepsmagistraten

In 2020 organiseert het IGO opnieuw diverse Europese studiebezoeken voor beroepsmagistraten. De deadline voor de studiebezoeken van februari of maart is 17 januari 2020. Een tweede oproep volgt. De studiebezoeken die plaatsvinden in het najaar zullen het voorwerp uitmaken van een latere oproep.

En 2020 organiseert het IGO opnieuw diverse studiebezoeken voor magistraten. Daarbij staan de volgende bezoeken op de agenda:

I. Studiebezoeken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg;
II. Studiebezoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg;
III. Studiebezoeken aan de Europese instellingen in Brussel
IV. Studiebezoek aan EUROJUST in Den Haag
V. Studiebezoeken aan het agentschap van de Europese Unie voor Fundamentele rechten (FRA) 
VI. Studiebezoek aan het Max Planck Instituut voor Sociale Anthrolopologie in Halle (Duitsland).

 

Meer informatie vindt u in de documenten ‘Requirements EN’ en ‘EJTN corporate financial policy’ met meer informatie over het bezoek, de voorwaarden voor de kandidaatstelling, de financiële voorwaarden en de inschrijvingsdeadlines. Gelieve te noteren dat het aantal vermelde plaatsen het totaal aantal plaatsen betreft en dus niet dat van de Belgische deelnemers.

 

Contact

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen heeft het EJTN een uitgebreide ‘FAQ’ (Engels) opgesteld, die u eveneens in bijlage terugvindt.