Oproep: kandidaten voor het wetenschappelijk comité van het IGO (deadline: 12/3)

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) is op zoek naar nieuwe leden voor zijn wetenschappelijk comité. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met uiterlijk donderdag 12 maart 2020.

 

De huidige oproep tot kandidaten heeft betrekking op :

  • drie zittende magistraten,
  • één magistraat van het openbaar ministerie,
  • drie personen onder diegenen bedoeld in artikel 2, 4° tot 10,
  • twee advocaten respectievelijk voorgedragen de ene door de Orde van de Vlaamse balies en de andere door de Ordre des barreaux francophones et germanophone,
  • vier leden van de academische gemeenschap, waaronder twee voorgedragen door de Vlaamse Interuniversitaire Raad en twee door de Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;
  • een lid van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, van de andere taalrol dan de directeur.

De kandidaten moeten hun kandidatuur uiterlijk tegen 12 maart 2020 indienen per e-mail (vacatures.roj1@just.fgov.be). Kandidaten dienen bij hun kandidatuur een curriculum vitae toe te voegen en een brief waarin zij hun curriculum vitae toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

 

Meer informatie vindt u terug in het Belgisch Staatsblad: 

  • Publicatie : 2020-02-21
  • Numac : 2020020315