Coronavirus: Europese opleidingsactiviteiten met fysieke aanwezigheid worden uitgesteld van 16 maart t.e.m. 30 april

De stuurgroep van het Europees Netwerk voor Justitiële Opleiding (EJTN) heeft beslist om de Europese opleidingsactiviteiten te annuleren waar een fysieke aanwezigheid van personen is vereist en die doorgaan in de periode van 16 maart t.e.m. 30 april 2020. 

 

Om welke opleidingsactiviteiten met fysieke aanwezigheid gaat het?

  • alle opleidingen;
  • alle uitwisselingen (seminaries, werkbezoeken,…).

 

Worden mijn gemaakte kosten terugbetaald?

Personen die reeds kosten gemaakt hebben in het kader van Europese opleidingsactiviteiten worden terugbetaald indien zij voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 

Gelieve geen nieuwe financiële engagementen aan te gaan

Het EJTN roept deelnemers aan Europese uitwisselingen op om voorlopig geen nieuwe financiële engagementen aan te gaan. Het gaat in dit geval ook om Europese uitwisselingen die reeds werden goedgekeurd.

 

Verdere info

Uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen en zullen we u te gepasten tijde informeren over de verdere evolutie van de situatie. U kan de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus (Covid-19) steeds terugvinden op onze website.

 

Hierna vindt u de meeste recente beleidsbeslissingen van het EJTN in het kader het coronavirus (covid-19):

  

Contact