Mondmaskers worden voortaan verplicht tijdens opleidingen van het IGO

In juni lieten we u reeds weten dat we geleidelijk onze deuren heropenen. In lijn met de evoluerende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, hebben we beslist om de mondmaskers algemeen te verplichten tijdens onze opleidingen. Dit om te verzekeren dat onze opleidingen in een veilig klimaat kunnen plaatsvinden voor alle deelnemers en sprekers.

 

Maximale inzet op veiligheid

Mondmaskers zijn verplicht in het volledige gebouw, de leslokalen en gangen. Dit geldt eveneens voor de gedecentraliseerde opleidingen. Deze maatregel komt bovenop de andere veiligheidsmaatregelen die we momenteel reeds treffen. Zie hiervoor ons overzicht van alle veiligheidsmaatregelen op het IGO evenals de maatregelen die deelnemers en sprekers dienen te respecteren.

 

Hoe weet u of een opleiding doorgaat of omgezet wordt in de vorm van een webinar?

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, …).

 

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?

We volgen de situatie op de voet én zullen u te gepasten tijde informeren over eventuele verdere maatregelen. U kunt de laatste informatie m.b.t. het coronavirus en de stand van zaken rond onze opleidingsactiviteiten volgen via onze website.

We hebben een FAQ coronavirus opgesteld waar u snel een antwoord terugvindt op uw vragen.

 

We kijken er alvast naar uit om u binnenkort opnieuw te mogen verwelkomen op het IGO.