Maximale inzet op webinars t.e.m. december 2020

In lijn met de evoluerende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, hebben we beslist om onze opleidingen zo maximaal mogelijk in de vorm van webinars te laten doorgaan tot december 2020.

 

Maximale inzet op webinars t.e.m. december

Om zowel de veiligheid van elkeen te verzekeren als de voortgang van ons opleidingsaanbod verder te garanderen, zullen we de komende maanden onze opleidingen zo maximaal mogelijk aanbieden in de vorm van webinars, met uitzondering van een beperkt aantal opleidingen die gelet op de aard ervan fysiek op het IGO of residentieel kunnen doorgaan.

 

Hoe weet u of een opleiding doorgaat en/of omgezet wordt in de vorm van een webinar?

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan, evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, mengvorm, …). Mondmaskers blijven verplicht Mondmaskers zijn verplicht in het volledige gebouw, de leslokalen en gangen. Dit geldt eveneens voor de gedecentraliseerde opleidingen. Dit om te verzekeren dat onze opleidingen in een veilig klimaat kunnen plaatsvinden voor alle deelnemers en sprekers.

 

 

Overzicht veiligheidsmaatregelen

Deze maatregel komt bovenop de andere veiligheidsmaatregelen die we momenteel reeds treffen. Zie hiervoor ons overzicht van alle veiligheidsmaatregelen op het IGO evenals de maatregelen die deelnemers en sprekers dienen te respecteren.

 

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?

We volgen de situatie op de voet én zullen u te gepasten tijde informeren over eventuele verdere maatregelen. U kunt de laatste informatie m.b.t. het coronavirus en de stand van zaken rond onze opleidingsactiviteiten volgen via onze website.

 

Contact

We hebben een FAQ coronavirus opgesteld waar u snel een antwoord terugvindt op uw vragen.