IGO News (februari 2021)

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

 

Maximale inzet op webinars t.e.m. maart

Om zowel de veiligheid van elkeen te verzekeren als de voortgang van ons opleidingsaanbod verder te garanderen, zullen we de komende maanden onze opleidingen zo maximaal mogelijk aanbieden in de vorm van webinars, met uitzondering van een beperkt aantal opleidingen die gelet op de aard ervan fysiek op het IGO of residentieel kunnen doorgaan.

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan, evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, mengvorm, …).