Dien uw kandidatuur in: uitwisselingsprogramma 2021 - deadline: 26.02.2021

Het Europees Netwerk voor Gerechtelijke Opleiding (EJTN) organiseert in 2020 opnieuw diverse uitwisselingen voor magistraten, en dit met de financiële steun van de Europese Unie. De deadline voor het indienen van kandidaturen is vrijdag 26 februari 2021.

Door de annulering van alle uitwisselingen van korpsoversten en gespecialiseerde magistraten in 2020 vanwege het coronavirus, kunnen deelnemers die in 2020 zijn geselecteerd hun uitwisseling in 2021 doen zonder dat zij zich opnieuw dienen in te schrijven.

Als gevolg daarvan zijn er in 2021 geen nieuwe plaatsen meer beschikbaar voor deze types van uitwisselingen. 

Deelnemers die in 2020 zijn geselecteerd voor een korte stage en wiens uitwisseling is geannuleerd vanwege het coronavirus, mogen hun stage ook in 2021 uitvoeren, mits de plaats waaraan  zij werden toegewezen, nog bestaat. Zij dienen zich echter opnieuw in te schrijven via het platform en simpelweg de volgende reden te vermelden: "Annulering stage door het gastland in 2020". 

Deelnemers die waren toegewezen aan een plaats die niet meer geopend werd, kunnen zich opnieuw inschrijven en krijgen indien mogelijk voorrang bij de toewijzing.

Belangrijk: EJTN heeft besloten geen kandidaten in aanmerking te nemen die gedurende de afgelopen drie jaar al een uitwisseling hebben gedaan. Zij zullen derhalve automatisch worden uitgesloten.

 

Praktische informatie

Meer inhoudelijke en praktische informatie over het programma, de deelnemingsvoorwaarden, inschrijvingsprocedure, selectie en financiële voorwaarden.

 

Contact

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen heeft het EJTN een uitgebreide FAQ (Engels) opgesteld. 

Mocht u echter geen antwoord vinden op uw vragen, neem dan contact op met mevrouw Nguyen Xuan-Uyen (XuanUyen.Nguyen@igo-ifj.be)  per e-mail.