IGO News (mei 2021)

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

 

De veiligheidsmaatregelen van het IGO blijven van kracht t.e.m. 30 juni 2021

In de strijd tegen het coronavirus blijven de reeds bestaande maatregelen van het IGO van kracht t.e.m. 30 juni 2021. 

Onze opleidingen zullen in deze periode zo maximaal mogelijk doorgaan in de vorm van webinars, met uitzondering van een beperkt aantal opleidingen die gelet op de aard ervan fysiek op het IGO of residentieel doorgaan. Door in te zetten op webinars willen we de veiligheid van elkeen verzekeren alsook de voortgang van ons opleidingsaanbod verder garanderen.

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u per e-mail inlichten over de praktische modaliteiten ervan, evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, mengvorm, …).