IGO News (juni 2021)

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer. 

Door het juridische nieuws naar de magistraten en leden van het gerechtspersoneel toe te brengen, willen we hen een diep inzicht bieden in de reeds bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie, hen nog beter op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de verschillende arrondissementen en de kennisdeling tussen de gerechtelijke instanties verder opkrikken.

Raadpleeg IGO Lex van 30 juni 2021

 

Databank IGO Lex

Wenst u alle informatie uit onze juridische nieuwsbrief IGO Lex te raadplegen op één locatie? Dan kan u dit voortaan doen via onze nieuwe 'database IGO Lex'. Deze database verzamelt alle informatie afkomstig uit onze juridische nieuwsbrief. Via deze database kan u alle eerdere edities van de juridische nieuwsbrief en de bijhorende informatie en documenten raadplegen.

 

Wenst u zelf informatie te delen?

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen via de medewerking van diverse gerechtelijke instanties, die we heel dankbaar zijn. Wenst u eveneens informatie te delen met uw collega's? Geef ons dan een seintje via ons contactformulier. Gelieve ons daarbij aan te geven of het gaat om informatie die publiek gedeeld mag worden.