Aanpassing van de sanitaire maatregelen die sinds 1 september 2021 van toepassing zijn op IGO-opleidingen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op opleidingen georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding sinds 1 september 2021 aangepast.

Hoewel er bepaalde versoepelingen van kracht zijn geworden, willen wij het voorzichtigheidsprincipe verder hanteren ongeacht de plaats waar onze opleidingen plaatsvinden. Dit is niet alleen om de continuïteit van onze activiteiten te verzekeren, maar ook om iedereen toe te laten om een opleiding te volgen onder geruststellende omstandigheden.

In het najaar en tot nader order, zullen een heel aantal opleidingen verder doorgaan in de vorm van webinars, al worden er ook opnieuw opleidingen fysiek op het IGO of residentieel georganiseerd indien de aard van de opleiding het niet anders toelaat.
Door verder in te zetten op webinars en strikte veiligheidsmaatregelen te hanteren bij fysieke opleidingen  op het IGO of residentieel willen we de veiligheid van elkeen verzekeren alsook de voortgang van ons opleidingsaanbod verder garanderen.

Hoe weet u of een opleiding doorgaat en/of omgezet wordt in de vorm van een webinar?
Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan, evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, mengvorm, …).

Overzicht van de aangepaste sanitaire maatregelen
Op onze website vindt u een overzicht van de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op alle fysieke opleidingen georganiseerd door het IGO evenals de algemene maatregelen die deelnemers en sprekers dienen te respecteren.

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?
We volgen de situatie uiteraard verder op de voet én zullen u te gepasten tijde informeren over eventuele verdere wijzigingen. U kunt de laatste informatie m.b.t. het coronavirus en de stand van zaken rond onze opleidingsactiviteiten volgen via onze pagina coronavirus.

Contact
We hebben een FAQ coronavirus opgesteld waar u snel een antwoord terugvindt op uw vragen.