Aanpassing van de sanitaire maatregelen die vanaf 18 februari 2022 van toepassing zijn op IGO-opleidingen

Conform de geldende gezondheidsmaatregelen en rekening houdend met de vereisten van het voorzichtigheidsprincipe en het intern huishoudelijk reglement van het IGO, worden de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op opleidingen georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding vanaf 18 februari 2022 aangepast.

Hoewel er bepaalde versoepelingen van kracht zijn geworden, willen wij het voorzichtigheidsprincipe verder hanteren ongeacht de plaats waar onze opleidingen plaatsvinden. Dit is niet alleen om de continuïteit van onze activiteiten te verzekeren, maar ook om iedereen toe te laten om een opleiding te volgen onder geruststellende omstandigheden.

Tot het einde van de paasvakantie zullen veel van de opleidingen worden voortgezet in webinarformaat. Andere opleidingen zullen in de lokalen van het IGO of residentieel worden georganiseerd, met een strikte toepassing van de sanitaire maatregelen die op het ogenblik van de opleiding van kracht zijn.

Hoe weet u of een opleiding doorgaat en/of omgezet wordt in de vorm van een webinar?
De opleidingswijze (webinar, fysiek op het IGO of residentieel) is opgenomen in elk opleidingsprogramma en wordt bevestigd per e-mail die vooraf naar alle deelnemers en sprekers wordt verstuurd. Indien uw opleiding wordt geannuleerd of uitgesteld, dan zal een IGO-medewerker u hierover per e-mail inlichten.

Overzicht van de aangepaste sanitaire maatregelen
Op onze website vindt u een overzicht van de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op alle fysieke opleidingen georganiseerd door het IGO evenals de algemene maatregelen die deelnemers en sprekers dienen te respecteren.

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?
We volgen de situatie uiteraard verder op de voet én zullen u te gepasten tijde informeren over eventuele verdere wijzigingen. U kunt de laatste informatie m.b.t. het coronavirus en de stand van zaken rond onze opleidingsactiviteiten volgen via onze pagina coronavirus.

Contact

We hebben een FAQ coronavirus opgesteld waar u snel een antwoord terugvindt op uw vragen.