Lange stages 2023 bij het Hof van Justitie, het Europees hof voor de Rechten van de Mens en Eurojust

1. Doelstelling

De lange stages vinden plaats bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en Eurojust. 

 

2. Overzicht Europese lange stages

Volgende stages zijn voorzien voor Belgische magistraten:

I.  Hof van Justitie: 6 maanden (van 1/9/2023 tot 29/2/2024) of 10 maanden (van 1/9/2023 tot 28/6/2024);
II. Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 12 maanden (van 1/9/2023 tot 30/8/2024);
III. Eurojust: 3 of 4 maanden (tussen februari en december 2023)

Meer info over de voorwaarden voor kandidaatstelling, de financiële voorwaarden en de inhoud van de stage vindt u in de documenten 'General conditions' en 'Requirements' terug. 

Gelieve deze aandachtig door te nemen vooraleer u zich kandidaat stelt om na te gaan of u aan het gevraagd profiel beantwoordt.

Belangrijk: indien u aan deze uitwisseling wenst deel te nemen, dan dient u te beschikken over de voorafgaande schriftelijke toestemming van uw korpschef.

 

 3. Hoe dient u uw kandidatuur in?

Voor de lange uitwisselingen kan u uw kandidatuur indienen via het digitale inschrijvingsformulier van het EJTN en dit uiterlijk tegen vrijdag 14 oktober om 18 uur.

Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal vermelde plaatsen het totaal aantal plaatsen betreft en dus niet het aantal Belgische deelnemers. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de instelling zelf overgaat tot de selectie van de kandidaten.

Na de deadline zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer beschikbaar zijn en is inschrijven dan ook niet meer mogelijk!

 

Selectieprocedure

De selectie wordt door het Hof van Justitie, het EHRM of Eurojust zelf gedaan.

 

Kalenderoverzicht en deadlines voor Hof van Justitie en EHRM

Deadline

Actie

14 oktober 2022

Uiterste datum kandidatuurstelling voor lange stages 

December – Januari 2023

Selectie door het hof van justitie en het EHRM

Februari - Maart 2023

Kennisgeving door het EJTN aan de geselecteerde kandidaten

Maart – September 2023

Voorbereiding van de geselecteerde kandidaten voor de stage

1st September 2023

Start van de stage

*Na de deadline zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer beschikbaar zijn en is inschrijven dan ook niet meer mogelijk! 

 

Kalenderoverzicht en deadlines voor Eurojust

Deadline

Actie

14 Oktober 2022

Uiterste datum kandidatuurstelling voor lange stages 

Januari - April 2023

Selectie door Eurojust

April - Mei 2023

Start van de stage

 

Financiële voorwaarden

U krijgt een per diem van 120 euro per dag.

 

4. Verdere vragen?

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen heeft het EJTN een uitgebreide FAQ (Engels) opgesteld. Mocht u echter geen antwoord vinden op uw vragen, neem dan contact op met mevrouw Nazan KUCUKBINAR per mail (nazan.kucukbinar[at]igo-ifj.be).