Newsletter

IGO News

Naast onze opleidingen zijn we dagelijks actief bezig met de organisatie van diverse projecten, acties en evenementen. Een brede waaier aan activiteiten, die vaak ongemerkt voorbijgaan, maar die mogelijks uw interesse wekken. Om u hieromtrent beter te informeren, publiceert het IGO maandelijks 'IGO news', een nieuwsbrief waarin we u meenemen doorheen onze lopende en nakende opleidingsactiviteiten.

 

Juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’

Deze nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd naar alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel. Door het juridische nieuws naar hen toe te brengen, willen we hen nog beter up-to-date houden over wat beweegt binnen de gerechtelijke wereld en de kennisdeling verder vergroten.

 

IGO International

Op regelmatige basis organiseren we Europese en internationale opleidingen waar Belgische magistraten kunnen aan deelnemen. Een groot deel van deze opleidingen vindt plaats in het buitenland en wordt georganiseerd door de partners van het IGO of netwerken waarvan het lid is. Omdat het aanbod vaak wijzigt en er maandelijkse nieuwe opleidingen aangekondigd worden, publiceren we op regelmatige basis de nieuwsbrief 'IGO International'. Deze nieuwsbrief richt zich tot alle beroepsmagistraten.

 

EUR-Alert!  

Wilt u op de hoogte blijven van wat beweegt inzake wetgeving en rechtspraak op Europees vlak? Dan kan u terecht bij EUR-Alert!. 

‘EUR-Alert!’ is een uitgave van de Belgische leden van het Europees Justitieel Netwerk in burgerlijke en handelszaken. Deze nieuwsbrief wordt op een regelmatige basis verspreid en bevat een overzicht van recente ontwikkelingen in het Europees recht , met thema’s uit het burgerlijk en gerechtelijk recht, het economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht en het staatsrecht en bestuursrecht.

Raadpleeg EUR-Alert!


 

Opgelet : Op onze website vindt u talrijke documenten in pdf-formaat. Wij bevelen aan om de laatste versie van Adobe Acrobat Reader te gebruiken om deze op de meest veilige manier te raadplegen.