Databasebeheerder voor de dienst ICT (M/V/X – niveau B)

Aanwerving van een databasebeheerder voor de dienst ICT (M/V/X – niveau B)

Aanwerving van een databasebeheerder voor de dienst ICT (M/V/X – niveau B)

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is op zoek naar een databasebeheerder van de Nederlandse of Franse taalrol (m/v/x - niveau b). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met uiterlijk zondag 27 oktober 2019.

IGO Lex (30 september 2019)

IGO Lex (30 september 2019)

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer. Door het juridische nieuws naar de magistraten en leden van het gerechtspersoneel toe te brengen, willen we hen een diep inzicht bieden in de reeds bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie, hen nog beter op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de verschillende arrondissementen en de kennisdeling tussen de gerechtelijke instanties verder opkrikken. 

Werken op het spoor ter hoogte van Brussel-Zuid tussen 14 oktober en 11 november 2019

Werken op het spoor ter hoogte van Brussel-Zuid tussen 14 oktober en 11 november 2019

Van maandag 14 oktober t.e.m. maandag 11 november 2019 voert Infrabel omvangrijke werken uit ter hoogte van Brussel-Zuid. Deze werken kunnen mogelijks een impact hebben op uw verplaatsing naar onze opleidingen. Daarom raden we u aan om tijdens deze periode de website of app van de NMBS te raadplegen.

IGO News (september 2019)

IGO News (september 2019)

In september 2019 heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan. 

Het jaarverslag 2018 is beschikbaar

Het jaarverslag 2018 is beschikbaar

De doelstellingen voor 2018 bestonden in het verder ondersteunen van de leidinggevenden van de rechterlijke organisatie, het inspelen op de actuele wetswijzigingen, het optimaliseren van de samenwerking met de universiteiten en hogescholen (via het IGO IFJ Academy), het verder uitbreiden van het opleidingsaanbod voor de personeelsleden van de rechterlijke orde en het faciliteren van de implementatie van nieuwe ICT-applicaties. 

Communicatie omtrent het benoemingsbesluit van de directeur van het IGO

Communicatie omtrent het benoemingsbesluit van de directeur van het IGO

Op 16 juli 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent de positie van de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO): de Raad van State heeft daarbij het benoemingsbesluit van de directeur, de heer Raf Van Ransbeeck, vernietigd omwille van een juridisch motiveringsgebrek. Om de continuïteit en de goede werking van het IGO te garanderen heeft het koninklijk besluit van 28 augustus 2019, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2019, de heer Van Ransbeeck aangesteld als directielid ad interim van het IGO.

Oproep: de Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage is op zoek naar een nieuw lid

Oproep: de Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage is op zoek naar een nieuw lid

De Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage van het IGO is op zoek naar een nieuw lid. Het gaat om een vast lid, magistraat van het Openbaar Ministerie, die geen lid is van de Hoge Raad voor de Justitie. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen donderdag 15 augustus 2019 ingediend te worden. 

IGO Lex (5 juli 2019)

IGO Lex (5 juli 2019)

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer. Door het juridische nieuws naar de magistraten en leden van het gerechtspersoneel toe te brengen, willen we hen een diep inzicht bieden in de reeds bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie, hen nog beter op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de verschillende arrondissementen en de kennisdeling tussen de gerechtelijke instanties verder opkrikken. 

Wijziging inlogprocedure op onze website

Wijziging inlogprocedure op onze website

Op donderdag 4 juli 2019  voeren we een update door op onze website die een belangrijke impact zal hebben op de inlogprocedure: dit betekent dat alle inschrijvingen voor opleidingen via onze website vanaf dan opnieuw zullen plaatsvinden via uw identiteitskaart (eID). Een inlogprocedure die vergelijkbaar is met deze van Tax-on-web. Dit betekent meteen ook dat u zich niet langer zal kunnen inschrijven met uw rijksregisternummer.