Migratie van de website

Migratie van de website

We voeren momenteel enkele technische aanpassingen door aan onze website. Hierdoor kan u mogelijks enkele problemen ondervinden bij het raadplegen van onze opleidingen. We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Wij danken u alvast voor uw begrip.

Staking van 13 februari: alle gedecentraliseerde opleidingen van het IGO gaan door

Staking van 13 februari: alle gedecentraliseerde opleidingen van het IGO gaan door

Op woensdag 13 februari 2019 vindt er een nationale staking plaats die een impact zal hebben op het openbaar vervoer. Wij delen u alvast mee dat alle gedecentraliseerde opleidingen van het IGO doorgaan. De opleiding 'Strijd tegen discriminaties' werd verplaatst naar vrijdag 15 februari 2019.

Alle opleidingen van het IGO gaan door op vrijdag 14 december 2018

Alle opleidingen van het IGO gaan door op vrijdag 14 december 2018

Op vrijdag 14 december 2018 zijn vakbondsacties voorzien in verschillende sectoren. De impact hiervan op het openbaar vervoer zal beperkt zijn. Hierdoor zullen alle opleidingen van het IGO doorgaan zoals gepland.

IGO News (nummer 5)

IGO News (nummer 5)

In december heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan. 

Nieuw : IGO Lex

Nieuw : IGO Lex

In november heeft het IGO de juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gelanceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de nieuwe wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer. Door het juridische nieuws naar u toe te brengen, willen we u een diep inzicht bieden in de reeds bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie, u nog beter op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de verschillende arrondissementen en de kennisdeling tussen de gerechtelijke instanties verder opkrikken.

Korte uitwisselingen in de rechtbanken/parketten van andere lidstaten van de Europese Unie (2019)

Korte uitwisselingen in de rechtbanken/parketten van andere lidstaten van de Europese Unie (2019)

1. Doelstelling

De korte, meer algemene uitwisselingen (één tot twee weken) in de rechtbanken/opleidingsinstituten van andere lidstaten van de Europese Unie bieden aan magistraten de mogelijkheid om de dagelijkse praktijk van hun collega's binnen het gekozen rechtsgebied te ervaren en vertrouwd te geraken met andere rechtssystemen.

 

Zin in een uitwisseling naar het buitenland? Dien uw kandidatuur in tegen 14 december 2018

Zin in een uitwisseling naar het buitenland? Dien uw kandidatuur in tegen 14 december 2018

Het Europees Netwerk voor Gerechtelijke Opleiding (EJTN) organiseert in 2019 opnieuw diverse uitwisselingen voor magistraten, en dit met de financiële steun van de Europese Unie.

Verken alle technologische innovaties binnen justitie in één dag

Verken alle technologische innovaties binnen justitie in één dag

Wie aan digitale pioniers denkt, denkt bijna automatisch aan Silicon Valley. Maar ook in ons eigen land beschikken we over een rijkdom aan technologische spelers die zich toespitsen op de gerechtelijke sector. Op vrijdag 23 november 2018 brengen we diverse Belgische en internationale ‘LegalTechs’ samen tijdens de conferentie ‘Justitie: digitale big bang?’. Het evenement vindt plaats op een unieke locatie in Brussel, namelijk de ‘Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België’.

Infographic: 2017 in cijfers

Infographic: 2017 in cijfers

Elk jaar zet het IGO zich maximaal in voor de opleiding van de magistraten en het gerechtspersoneel. Om de cijfers uit het jaarverslag 2017 meer in het licht te zetten, hebben we een infographic gemaakt met de belangrijkste opleidingsactiviteiten van 2017.

Aanmeldingsproblemen op de website

Aanmeldingsproblemen op de website

Momenteel ondervinden we enkele technische problemen met het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) op onze website. Bijgevolg kan u zich via uw eID niet inschrijven voor onze opleidingen. Opdat u zich toch zou kunnen inschrijven, zijn we tijdelijk overgeschakeld op het systeem met het rijksregisternummer. Dit tot alle technische problemen achter de rug zijn. Wij trachten de problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen en danken u alvast voor uw begrip.