Het Belgische Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en de Franse Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) ondertekenden op vrijdag 29 april 2022 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst ter bestendiging en verdere versterking van de reeds jarenlange samenwerking zowel op het vlak van initiële en permanente opleiding als binnen hun respectieve internationale activiteiten.

Deze overeenkomst kan voortaan als richtinggevend kader fungeren voor de bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven tussen beide opleidingsinstellingen.

Conform de geldende gezondheidsmaatregelen en rekening houdend met de vereisten van het voorzichtigheidsprincipe en het intern huishoudelijk reglement van het IGO, worden de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op opleidingen georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding vanaf 18 februari 2022 aangepast.

1. Doelstelling

De korte, meer algemene uitwisselingen (één tot twee weken) in de rechtbanken/opleidingsinstituten van andere lidstaten van de Europese Unie bieden aan magistraten de mogelijkheid om de dagelijkse praktijk van hun collega's binnen het gekozen rechtsgebied te ervaren en vertrouwd te geraken met andere rechtssystemen via een indivuele of groepsuitwisseling.

 

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

In 2021 organiseert het IGO opnieuw diverse Europese studiebezoeken voor beroepsmagistraten. De deadline voor de studiebezoeken van februari of maart is 25 juni 2021. 

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

De Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage van het IGO zijn op zoek naar 4 kandidaten voor de Nederlandstalige en Franstalige commissie. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 30 mei 2021 te worden ingediend bij de Hoge Raad voor de Justitie.