Het IGO is momenteel niet bereikbaar via zijn algemeen telefoonnummer (02/518 49 49). Contacteer onze medewerkers via hun vast telefoonnummer. U vindt hier het telefoonnummer van de medewerker van het IGO die u wenst te spreken.

Het IGO is op zoek naar twee kandidaten-leden voor zijn raad van bestuur. Kandidaturen dienen uiterlijk ingediend te worden op 9 november 2020

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

De stuurgroep van het Europees Netwerk voor Justitiële Opleiding (EJTN) heeft beslist om de Europese opleidingsactiviteiten waar een fysieke aanwezigheid van personen is vereist, te hervatten vanaf 1 september 2020, waar mogelijk en onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om alle opleidingen en alle uitwisselingen.

Vorige week (van 6 t.e.m. 11 september 2020) vond het – omwille van COVID-19 - uitgestelde lenteseminarie plaats voor de gerechtelijke stagiairs en recent benoemde magistraten. Uit veiligheidsoverwegingen werd het seminarie ontdubbeld. Ondanks alle getroffen veiligheids- en gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus, bleken na het seminarie dat doorging in Spa een aantal deelnemers besmet met COVID-19. Om ervoor te zorgen dat de opleidingen in de meest veilige omstandigheden kunnen blijven doorgaan, heeft het IGO bijkomende maatregelen genomen.

Persbericht van 18 september 2020 met een verduidelijking m.b.t. het lenteseminarie van het IGO

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

In lijn met de evoluerende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, hebben we beslist om onze opleidingen zo maximaal mogelijk in de vorm van webinars te laten doorgaan tot december 2020.