Het IGO is een van de partners in het EU-project “The Voice of the Child” dat sinds 1 februari 2024 van start is gegaan voor de duur van 2 jaar. De doelstelling van dit project is om kinderen te helpen een betere toegang tot Justitie te krijgen en om in het algemeen bij te dragen tot een meer kindvriendelijke Justitie. Het project komt voort uit een documentaire “De Stem van het Kind” die in 2022 in Nederland werd gemaakt en waarin men de rol en positie van het kind in juridische procedures laat zien vanuit het oogpunt van de rechter.

Een korte terugblik op het voorbije jaar en een vooruitblik op 2024? Bekijk dan zeker onze videoboodschap. Namens het voltallige IGO-team wensen we u het allerbeste toe voor een vreugdevol, gezond en ambitieus 2024!

Het IGO bestaat weldra 15 jaar en werd bij die gelegenheid uitgenodigd voor een interview dat recent is gepubliceerd in het tijdschrift van het College van het Openbaar Ministerie (KortOM).

Lees het volledige artikel hieronder.

Het IGO heeft de lijnen van zijn nieuwe beleidsplan 2023-2028 uitgezet. Via dit beleidsplan wil het IGO ook de komende jaren zijn werkingsgebied blijven uitbreiden en zijn rol als ondersteunende dienst voor het werk van alle actoren van het gerechtelijke landschap verder bestendigen.

The main objective of the project is to foster the mutual recognition of the decisions of EU member states regarding the seizure and confiscation of assets by enhancing knowledge, competences and skills of judiciary professionals and other key players involved in the Multi – Phase Asset Recovery process in line with the priorities of the EU provisions - Regulation 2018/1805 and Directive 2014/42

Het EJTN organiseert op 13 september 2023 (12u-14u) een informatiesessie via webinar inzake de uitwisselingsprogramma’s 2024. Dit webinar (in het Engels) heeft als doel de opleidingsactiviteiten voor te stellen die in het kader van het uitwisselingsprogramma’s van EJTN in 2023 worden aangeboden. Er zal toelichting worden gegeven over de verschillende types uitwisselingen en over de aanvraag-, uitvoerings- en financieringsprocedures.

In het kader van het Europese programma Justitie 2021-2027 heeft de Academie voor Europees recht (ERA), in partnerschap met het Europees netwerk voor gerechtelijke opleiding (EJTN) en met de steun van zes nationale instellingen voor gerechtelijke opleiding waaronder het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), een reeks opleidingen uitgewerkt over Europese grensoverschrijdende procedures in burgerlijke en handelszaken enerzijds en over Engelse juridische terminologie anderzijds. Die opleidingen zullen in 2023 en 2024 plaatsvinden (zie programma).

Tussen 30 oktober en 3 november 2022 werd de 10e editie van de 2-jaarlijkse internationale conferentie inzake gerechtelijke opleiding van de International Organization for Judicial Training (IOJT) georganiseerd in Ottawa, Canada.
Tijdens de Algemene Vergadering die doorging op 2 november 2022 en deel uitmaakt van het conferentieprogramma, werd dhr. Raf Van Ransbeeck, magistraat en directeur van het IGO, verkozen als Adjunct-secretaris-generaal.

Between 30 October and 3 November 2022, the 10th biannual edition of the International Organization for Judicial Training (IOJT) international conference on the Training of the Judiciary was held in Ottawa, Canada.
At the General Assembly meeting held on 2 November 2022, which is part of the conference programme, Mr. Raf Van Ransbeeck, magistrate and director of the IFJ, was elected Deputy Secretary General.