Het IGO heeft de lijnen van zijn nieuwe beleidsplan 2023-2028 uitgezet. Via dit beleidsplan wil het IGO ook de komende jaren zijn werkingsgebied blijven uitbreiden en zijn rol als ondersteunende dienst voor het werk van alle actoren van het gerechtelijke landschap verder bestendigen.

The main objective of the project is to foster the mutual recognition of the decisions of EU member states regarding the seizure and confiscation of assets by enhancing knowledge, competences and skills of judiciary professionals and other key players involved in the Multi – Phase Asset Recovery process in line with the priorities of the EU provisions - Regulation 2018/1805 and Directive 2014/42

Het EJTN organiseert op 13 september 2023 (12u-14u) een informatiesessie via webinar inzake de uitwisselingsprogramma’s 2024. Dit webinar (in het Engels) heeft als doel de opleidingsactiviteiten voor te stellen die in het kader van het uitwisselingsprogramma’s van EJTN in 2023 worden aangeboden. Er zal toelichting worden gegeven over de verschillende types uitwisselingen en over de aanvraag-, uitvoerings- en financieringsprocedures.

In het kader van het Europese programma Justitie 2021-2027 heeft de Academie voor Europees recht (ERA), in partnerschap met het Europees netwerk voor gerechtelijke opleiding (EJTN) en met de steun van zes nationale instellingen voor gerechtelijke opleiding waaronder het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), een reeks opleidingen uitgewerkt over Europese grensoverschrijdende procedures in burgerlijke en handelszaken enerzijds en over Engelse juridische terminologie anderzijds. Die opleidingen zullen in 2023 en 2024 plaatsvinden (zie programma).

Tussen 30 oktober en 3 november 2022 werd de 10e editie van de 2-jaarlijkse internationale conferentie inzake gerechtelijke opleiding van de International Organization for Judicial Training (IOJT) georganiseerd in Ottawa, Canada.
Tijdens de Algemene Vergadering die doorging op 2 november 2022 en deel uitmaakt van het conferentieprogramma, werd dhr. Raf Van Ransbeeck, magistraat en directeur van het IGO, verkozen als Adjunct-secretaris-generaal.

Between 30 October and 3 November 2022, the 10th biannual edition of the International Organization for Judicial Training (IOJT) international conference on the Training of the Judiciary was held in Ottawa, Canada.
At the General Assembly meeting held on 2 November 2022, which is part of the conference programme, Mr. Raf Van Ransbeeck, magistrate and director of the IFJ, was elected Deputy Secretary General.

Op vrijdag 7 oktober 2022 is de heer Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, aangesteld als nieuwe adjunct-directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) voor een termijn van zes jaar. Hij zal samen met de directeur van het IGO, de heer Raf Van Ransbeeck, instaan voor het dagelijks bestuur van het Instituut.