Tussen 30 oktober en 3 november 2022 werd de 10e editie van de 2-jaarlijkse internationale conferentie inzake gerechtelijke opleiding van de International Organization for Judicial Training (IOJT) georganiseerd in Ottawa, Canada.
Tijdens de Algemene Vergadering die doorging op 2 november 2022 en deel uitmaakt van het conferentieprogramma, werd dhr. Raf Van Ransbeeck, magistraat en directeur van het IGO, verkozen als Adjunct-secretaris-generaal.

Between 30 October and 3 November 2022, the 10th biannual edition of the International Organization for Judicial Training (IOJT) international conference on the Training of the Judiciary was held in Ottawa, Canada.
At the General Assembly meeting held on 2 November 2022, which is part of the conference programme, Mr. Raf Van Ransbeeck, magistrate and director of the IFJ, was elected Deputy Secretary General.

Op vrijdag 7 oktober 2022 is de heer Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, aangesteld als nieuwe adjunct-directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) voor een termijn van zes jaar. Hij zal samen met de directeur van het IGO, de heer Raf Van Ransbeeck, instaan voor het dagelijks bestuur van het Instituut.

 

Het Belgische Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en de Franse Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) ondertekenden op vrijdag 29 april 2022 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst ter bestendiging en verdere versterking van de reeds jarenlange samenwerking zowel op het vlak van initiële en permanente opleiding als binnen hun respectieve internationale activiteiten.

Deze overeenkomst kan voortaan als richtinggevend kader fungeren voor de bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven tussen beide opleidingsinstellingen.

Conform de geldende gezondheidsmaatregelen en rekening houdend met de vereisten van het voorzichtigheidsprincipe en het intern huishoudelijk reglement van het IGO, worden de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op opleidingen georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding vanaf 18 februari 2022 aangepast.

1. Doelstelling

De korte, meer algemene uitwisselingen (één tot twee weken) in de rechtbanken/opleidingsinstituten van andere lidstaten van de Europese Unie bieden aan magistraten de mogelijkheid om de dagelijkse praktijk van hun collega's binnen het gekozen rechtsgebied te ervaren en vertrouwd te geraken met andere rechtssystemen via een indivuele of groepsuitwisseling.

 

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.