Het IGO is op zoek naar een Nederlandstalig logistiek deskundige (m/v/x - niveau B). Solliciteren kan t.e.m. donderdag 15 april 2021.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

In de strijd tegen het coronavirus worden de reeds bestaande maatregelen van het IGO verlengd tot en met 30 juni 2021. Onze opleidingen zullen in deze periode zo maximaal mogelijk doorgaan in de vorm van webinars, met uitzondering van een beperkt aantal opleidingen die gelet op de aard ervan fysiek op het IGO of residentieel doorgaan. 

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

Het IGO is op zoek naar twee Franstalige leden voor zijn raad van bestuur. Kandidaturen dienen uiterlijk ingediend te worden op donderdag 8 april 2021.

De IGO Taaltrainer is voortaan voor het grote publiek raadpleegbaar. Hierdoor kan iedereen die dit wenst de Selor-woordenlijst met juridische woordenschat gratis online inoefenen. U kan daarbij kiezen uit drie talen: Nederlands, Frans en Duits.

U vindt het IGO voortaan ook op Twitter terug. Enerzijds willen we via dit kanaal doelgroepen informeren over ons opleidingsaanbod die momenteel geen deel uitmaken van de magistraten en leden van het gerechtspersoneel. Anderzijds is het de bedoeling om algemene informatie te verspreiden zoals ons jaarverslag of updates omtrent de maatregelen die we nemen in het kader van het coronavirus.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Het IGO gaat van start met een vrijwilligerswerking. We zijn daarbij op zoek naar vrijwilligers die zich wensen in te zetten voor verschillende opdrachten binnen het Instituut.

De Europese studiebezoeken 2021 voor magistraten gaan in het eerste semester van dit jaar online door. U kunt zich kandidaat stellen tot vrijdag 26 februari 2021 (18u).