Het IGO is momenteel niet bereikbaar via zijn algemeen telefoonnummer (02/518 49 49), vanwege de maatregelen die genomen zijn in het kader van het coronavirus. U kan ons wel nog steeds bereiken via ons algemeen contactformulier. We danken u alvast voor uw begrip.

De stuurgroep van het Europees Netwerk voor Justitiële Opleiding (EJTN) heeft beslist om de Europese opleidingsactiviteiten te annuleren waar een fysieke aanwezigheid van personen is vereist en die doorgaan in de periode van 16 maart t.e.m. 30 april 2020. 

De Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage van het IGO is op zoek naar diverse kandidaten voor de Nederlandstalige en Franstalige commissie. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 24 maart 2020 te worden ingediend bij de Hoge Raad voor de Justitie.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Gezien het colloquium Statuut en deontologie van de magistraat volzet is, bieden we u de mogelijkheid om de opleiding alsnog bij te wonen via livestreaming. Elke deelnemer die zich inschrijft voor de livestreaming krijgt een digitale toegang tot het boek Statuut en deontologie van de magistraat (X. De Riemaecker et al., Die Keure, 2020).

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) is op zoek naar nieuwe leden voor zijn wetenschappelijk comité.  Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met uiterlijk donderdag 12 maart 2020.

In februari 2020 heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan.

Welzijn op het werk is een topic dat steeds prangender wordt. Daarom stellen we u graag de e-learning voor die het BOSA heeft ontwikkeld. Deze e-learning maakt u aan de hand van verschillende modules wegwijs in het onderwerp.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseert het IGO het colloquium 'Statuut en deontologie van de magistraat'. Om de publicatie van  het bijgewerkte boek ‘Statuut en deontologie van de magistraat’ (X. De Riemaecker, G. Londers, J. Baret e.a.) extra kracht bij te zetten, hebben we gekozen voor een bijzondere locatie, namelijk de Senaat. Elke deelnemer ontvangt bovendien een gedrukt exemplaar van het bijgewerkte boek.  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven t.e.m. 31 januari 2020.