Het Europees Netwerk voor Gerechtelijke Opleiding (EJTN) organiseert in 2020 opnieuw diverse uitwisselingen voor magistraten, en dit met de financiële steun van de Europese Unie. De deadline voor het indienen van kandidaturen is vrijdag 26 februari 2021.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

In het licht van de nationale veiligheidsmaatregelen m.b.t. de strijd tegen het coronavirus verlengt het IGO de reeds bestaande maatregelen: onze opleidingen zullen tot en met maart 2021 zo maximaal mogelijk doorgaan in de vorm van webinars, met uitzondering van een beperkt aantal opleidingen die gelet op de aard ervan fysiek op het IGO of residentieel doorgaan.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

De Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage van het IGO zijn op zoek naar zes kandidaten voor de Nederlandstalige en Franstalige commissie. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 4 februari 2021 te worden ingediend bij de Hoge Raad voor de Justitie.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

Het IGO heeft een nieuwe nieuwsbrief ‘IGO News’ gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houdt het IGO u graag op de hoogte van het opleidingsgebeuren. Deze nieuwsbrief is niet beschikbaar via onze website en richt zich tot alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel.

Het Europees Netwerk voor Gerechtelijke Opleiding (EJTN) organiseert in 2021 opnieuw lange stages bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Eurojust voor magistraten, en dit met de financiële steun van de Europese Unie. Geïnteresseerde magistraten dienen hun kandidatuur tegen maandag 14 december 2020 in te dienen.