In november 2019 heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan.

Wie het jaarverslag 2018 van het IGO erop naleest, kan er niet naast kijken: in 2018 hebben we een serieuze sprong vooruit gemaakt. Het was een jaar dat in het teken stond van samenwerking, innovatie en aandacht voor continu leren. Wil je de voornaamste statistieken in één visueel overzicht? Raadpleeg dan ons jaarverslag light 2018 dat alle info verzamelt in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

 

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer.

In oktober 2019 heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan. 

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is op zoek naar een databasebeheerder van de Nederlandse of Franse taalrol (m/v/x - niveau b). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met uiterlijk zondag 27 oktober 2019.

Het IGO heeft een nieuwe editie van zijn juridische nieuwsbrief 'IGO Lex' gepubliceerd. Een nieuwsbrief die kadert binnen de wettelijke taak van het IGO inzake kennis- en documentatiebeheer. Door het juridische nieuws naar de magistraten en leden van het gerechtspersoneel toe te brengen, willen we hen een diep inzicht bieden in de reeds bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie, hen nog beter op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de verschillende arrondissementen en de kennisdeling tussen de gerechtelijke instanties verder opkrikken. 

Van maandag 14 oktober t.e.m. maandag 11 november 2019 voert Infrabel omvangrijke werken uit ter hoogte van Brussel-Zuid. Deze werken kunnen mogelijks een impact hebben op uw verplaatsing naar onze opleidingen. Daarom raden we u aan om tijdens deze periode de website of app van de NMBS te raadplegen.

In september 2019 heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan. 

De doelstellingen voor 2018 bestonden in het verder ondersteunen van de leidinggevenden van de rechterlijke organisatie, het inspelen op de actuele wetswijzigingen, het optimaliseren van de samenwerking met de universiteiten en hogescholen (via het IGO IFJ Academy), het verder uitbreiden van het opleidingsaanbod voor de personeelsleden van de rechterlijke orde en het faciliteren van de implementatie van nieuwe ICT-applicaties. 

Op 16 juli 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent de positie van de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO): de Raad van State heeft daarbij het benoemingsbesluit van de directeur, de heer Raf Van Ransbeeck, vernietigd omwille van een juridisch motiveringsgebrek. Om de continuïteit en de goede werking van het IGO te garanderen heeft het koninklijk besluit van 28 augustus 2019, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2019, de heer Van Ransbeeck aangesteld als directielid ad interim van het IGO.