Beleidsplan

Het IGO heeft de lijnen van zijn beleidsplan 2023-2028 uitgezet. Dit plan geeft naast een algemene situering van het IGO in het gerechtelijk landschap en een toelichting bij de missie, ook enkele krachtlijnen weer. Verder wordt ook de toegepaste methodologie bij de opmaak van het beleidsplan toegelicht waarbij werd gewerkt met een omgevings-, PESTEL- en SWOT-analyse, die vervolgens verder in detail worden beschreven. Uit voorgaande analyses werden zeven strategische en operationele doelstellingen afgeleid met daarbij telkens doelstellingenschema’s met enkele concrete en meetbare acties voor de periode 2023-2028.

Zeven strategische doelstellingen

  • doelstelling 1: verder verbeteren van de kwaliteit en organisatie van het opleidingsaanbod van het IGO;
  • doelstelling 2: uitbreiden van het aanbod van het IGO;
  • doelstelling 3: het verder verbeteren van de verspreiding van kennis en documentatie voor de rechterlijke orde, alsmede de verdere ontwikkeling van documentatietools;
  • doelstelling 4: het verder verbeteren en verankeren van de samenwerking met de partners;
  • doelstelling 5: het verder versterken van de internationale rol van het IGO;
  • doelstelling 6: het versterken van de eigen bedrijfscultuur van het IGO;
  • doelstelling 7: het verbeteren van de communicatie.

Het beleidsplan omvat tot slot ook nog een risicoanalyse, gevolgd door het besluit.

Het IGO, een ondersteunende dienst voor het gerechtelijke landschap

Via dit beleidsplan wil het IGO ook de komende jaren zijn werkingsgebied blijven uitbreiden en zijn rol als ondersteunende dienst voor het werk van alle actoren van het gerechtelijke landschap verder bestendigen.

Meer info

U kan het beleidsplan 2023-2028 hier downloaden.