Beleidsplan

Het IGO heeft de lijnen van zijn beleidsplan 2017-2022 uiteengezet. Dit plan tracht niet enkel de positie van het IGO binnen het gerechtelijk landschap te herdefiniëren, het bekijkt ook welke verdere stappen onze instelling de komende vijf jaar kan ondernemen.

 

Vier strategische doelstellingen

Op grond van een SWOT-analyse heeft het IGO vier strategische doelstellingen afgeleid:

  • doelstelling 1: aanbieden van opleidingen door innovatieve middelen en betere inzet van middelen; 
  • doelstelling 2: het IGO wordt, in samenwerking met andere partners, de autoriteit op vlak van kennisbeheer ten behoeve van de doelgroep;
  • doelstelling 3: het IGO versterkt de eigen bedrijfscultuur, die gesteund is op teamspirit door het personeel continu goed op te leiden, de interne werking te verbeteren en noodzakelijke HR-initiatieven te ontwikkelen;
  • doelstelling 4: het ontwikkelen van verdere samenwerking met alle partners met respect van eigenheid van het IGO en met respect van de bestaansreden.

 

Het IGO, een ondersteunende dienst voor het gerechtelijke landschap

Via dit beleidsplan wil het IGO de komende jaren verder evolueren naar een ondersteunende dienst voor het werk van alle actoren van het gerechtelijke landschap: van de magistraten van de verschillende korpsen tot alle personen die dagelijks meewerken in de griffies en in de diensten van het parket, en wiens hulp onontbeerlijk is om de rechterlijke macht draaiende te houden.

 

Meer info

U kan het beleidsplan 2017-2022 hier downloaden.