Missie, visie en waarden

Missie

Het IGO is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van de magistraten en het gerechtspersoneel te ontwikkelen in een Europese dimensie.

Om deze professionele competenties te ontwikkelen, onderscheidt het IGO zich in zijn opleidingen van andere opleidingsaanbieders: naast de initiële opleiding organiseert het sterk met de beroepspraktijk verweven opleidingen die geen enkele andere instelling aanbiedt.

 

Visie

Het IGO wil een referentieorgaan zijn door een leercultuur te bevorderen die de competenties van de magistraten en de leden van de rechterlijke orde ontwikkelt in een nationale en Europese dimensie.

 

Waarden

Vijf waarden drijven het IGO bij het realiseren van zijn missie:

 • Het verschil maken
  De referentie zijn op de markt en dienstbaarheid geven aan de samenleving/burger door bij te dragen aan competente en gemotiveerde magistraten/leden van de rechterlijke orde.
 • Klantentevredenheid
  Streven naar maximale en meetbare tevredenheid van al zijn klanten, en daarnaast de interne processen afstemmen op de wensen en behoeften van de klanten.
 • Continu leren
  Streven naar een continue en meetbare verbetering van de noodzakelijke competenties van zijn klanten en het continu leren van al zijn interne en externe medewerkers stimuleren.
 • Samenwerking
  Streven naar een uitstekende en optimale samenwerking met zijn partners in het leerproces.
 • Innovatie
  Constant streven om de nieuwste methoden en technieken te integreren in zijn leerprocessen.