Verklaring van toegankelijkheid

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van openbare lichamen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Niveau van naleving

Deze website voldoet niet aan de voorschriften. Niet-conformiteiten en vrijstellingen worden hieronder vermeld.

Voorbereiding van uw aangifte

Er werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een diepgaande analyse. Je kunt het rapport hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2023/www.igoifj.be

Onevenredige belasting

Er zijn veel veranderingen aangebracht aan deze website sinds het begin. De gebruikte technologie, Drupal 7, wordt binnenkort niet meer ondersteund en de talloze plugins zorgen voor conflicten door onderbrekingen in de ondersteuning. Op toegankelijkheid was geen vereiste toen deze site online ging. Het is veel te tijdrovend om al deze fouten te corrigeren, gezien het zeer kleine IT-team (3 mensen) voor beheer.

Er is echter een ontwerpbestek opgesteld dat in handen is van het hoofd Financiën. Dit project omvat de ontwikkeling van een nieuwe website voor de administratie. Toegankelijkheid is een van de

Inhoud niet toegankelijk

Er zijn nooit wijzigingen aangebracht om de toegankelijkheid van de inhoud van de website te verbeteren.

Voorgestelde alternatieven

Er wordt momenteel een nieuw project uitgevoerd. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande site. Het zal een paar weken of maanden parallel lopen om de overgang naar de nieuwe site te verzekeren, Daarna wordt hij buiten gebruik gesteld.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van onze site/toepassing, neem dan contact op met :
U kunt een e-mail sturen naar igo-it@igo-ifj.be

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kun je contact opnemen met de volgende ombudsman:
By het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, info@igo-ifj.be

Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman: www.mediateurfederal.be

Verbeteringsplan

Zoals hierboven vermeld, wordt er een nieuwe website ontwikkeld. Toegankelijkheid is een van de vereisten in de specificaties.

Deze verklaring is opgesteld op 31/08/2023.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 31/08/2023