Huisstijl

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding beschikt over een grafische huisstijl. Via deze huisstijl wil het IGO zijn zichtbaarheid en identiteit zoveel mogelijk uniformiseren. Via onderstaande links kan u de officiële bestanden van het IGO raadplegen en downloaden. We raden u aan om de gebruiksrichtlijnen te lezen alvorens de bestanden te gebruiken.

 

Gebruiksvoorwaarden

In principe is het gebruik van de bestanden voorbehouden aan het IGO en zijn medewerkers. 

Enkel lesgevers en organisaties die een opdracht verrichten voor het IGO of met wie het IGO een partnerschap is aangegaan, kunnen het IGO-logo gebruiken in het kader van hun presentaties en documentatie onder de voorwaarden die opgegegeven zijn in de richtlijnen.