Een klacht indienen

Bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) trachten we dagdagelijks te streven naar een maximale tevredenheid van onze klanten en belanghebbenden. We trachten hierop toe te zien en waar nodig de kwaliteit van onze dienstverlening verder te optimaliseren. Echter zijn we ons ervan bewust dat onze dienstverlening, ondanks onze inspanningen, niet altijd beantwoordt aan de verhoopte verwachtingen en dus aanleiding kan geven tot een klacht.

Indien u een klacht heeft, dan verzekeren wij u dat we deze op een professionele en vertrouwelijke manier zullen behandelen. Hieronder vindt u meer informatie over onze klachtenprocedure.