Oproep tot kandidaatstelling - Europese studiebezoeken 2019

 

1. Overzicht Europese studiebezoeken

Met genoegen kondigen wij de oproep tot kandidaatsstelling aan voor de door EJTN georganiseerde Europese studiebezoeken 2019. Volgende bezoeken zijn voorzien:

I. Studiebezoeken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg;
II. Studiebezoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg;
III. Studiebezoeken aan de Europese instellingen in Brussel
IV. Studiebezoeken aan EUROJUST in Den Haag
V. Studiebezoeken aan het agentschap van de Europese Unie voor Fundamentele rechten (FRA) 
VI. Studiebezoeken Internationale conferentie voor internationaal privaatrecht in Den Haag.

Meer info over het bezoek, de voorwaarden voor kandidaatstelling, de financiële voorwaarden en de inschrijvingsdeadline vindt u in het document 'Requirements_EN' terug. Hieronder vindt u meer informatie over de geplande activiteiten. Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal vermelde plaatsen het totaal aantal plaatsen betreft en dus niet het aantal Belgische deelnemers.

 

I. Studiebezoeken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg
 • Aantal studiebezoeken: 5
 • Duur: 1,5 dagen
 • Totaal aantal beschikbare plaatsen voor deze activiteit:  200
Data Werktaal Aantal plaatsen
18-19 maart 2019 Engels 40
13-14 mei 2019 Engels 40
17-18 juni 2019 Frans 40
16-17 september2019 Engels 40
14-15 oktober 2019 Engels 40

 

II. Studiebezoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
 • Aantal studiebezoeken: 5
 • Duur: 2,5 dagen
 • Totaal aantal beschikbare plaatsen voor deze activiteit: 175
Data Werktaal Aantal plaatsen
25-27 februari 2019 Engels 35
13-15 mei 2019 Engels 35
24-26 juni 2019 (Nog te bevestigen) Frans 35
14-16 oktober 2019 (Nog te bevestigen) Engels 35
2-4 december 2019 (Nog te bevestigen) Engels 35

 

III. Studiebezoeken aan de Europese instellingen in Brussel
 • Aantal studiebezoeken: 2
 • Duur: 3 dagen
 • Totaal aantal beschikbare plaatsen voor deze activiteit: 60
Data Werktaal Aantal plaatsen
10-12 april 2019 Engels 30
4-6 november 2019 Engels 30

 

IV. Studiebezoek aan EUROJUST in Den Haag
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 5 dagen
 • Totaal aantal beschikbare plaatsen voor deze activiteit: 28
Data Werktaal Aantal plaatsen
11-13 november 2019 Engels 28

 

V. Studiebezoek aan het agentschap van de Europese Unie voor Fundamentele Rechten (FRA) in Wenen
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 2 dagen
 • Totaal aantal beschikbare plaatsen voor deze activiteit: 40

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
28-29 oktober 2019 Engels 40

 

VI. Studiebezoek aan de internationale conferentie voor internationaal privaatrecht in Den Haag
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 1,5 dagen
 • Totaal aantal beschikbare plaatsen voor deze activiteit: 35

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
19-20 september 2019 Engels 35

 

2. Hoe dient u uw kandidatuur in?

Zoals voor de korte en lange uitwisselingsprogramma's kan u zich online kandidaat stellen via het digitale inschrijvingsformulier van het EJTN: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/

Uw kandidatuur veronderstelt het akkoord van uw korpschef.

Opgelet: indien u zich kandidaat wenst te stellen, hetzij voor meerdere data van bezoek aan eenzelfde instelling, hetzij voor het bezoek van meerdere instellingen, dient u voor elke gewenste datum of bezoek een apart digitaal kandidaatformulier in te vullen. Het totaal aantal kandidaturen dat u kan indienen (hetzij voor verschillende data, hetzij voor verschillende instellingen) is beperkt tot 3. U zal principieel slechts voor één activiteit en datum geselecteerd worden. Voorrang wordt gegeven aan magistraten die nog niet de gelegenheid gehad hebben om aan een studiebezoek deel te nemen.

 

Praktische informatie (gelieve deze informatie door te nemen eer u uw kandidatuur/kandidaturen indient

Referentiecode

De eerste pagina van het digitale aanvraagformulier bevat een specifiek veld waarin u een referentiecode ('reference code') dient in te vullen. Voordat u op 'Apply/Postuler' klikt, dient u de referentiecode 011-i18-07 samen met de  11 cijfers van uw rijksregisternummer in te vullen (zie afbeelding hieronder).

 

Begeleidende documenten

Gelieve via het aanvraagformulier ook uw CV toe te voegen met daarin uw taalvaardigheden, motivatie en een overzicht van vorige uitwisselingservaringen en internationale ervaringen. U kan dit doen via de knop ‘Send documents/Envoyer les documents' (zie de afbeelding hieronder).

Wanneer u op 'Send Documents/Envoyer les documents' klikt, dan verschijnt er automatisch een e-mailvenster. In dat scherm vindt u de volgende informatie: het veld 'Aan' bevat het e-mailadres van de nationale contactpersoon en in het veld 'Onderwerp' vindt u de naam en de eventuele referentiecode die u ingevuld heeft. Vervolgens kunt u de relevante documenten toevoegen aan de e-mail en deze verzenden. 

 

3. Selectieprocedure

Van zodra de aanvraagtermijn afgelopen is, zal het IGO overgaan tot de selectie.

 

4. Deadlines

De volgende planning is voorzien:

Deadline Actie Wie
15 januari 2019* - 18u (Brusselse tijd) Kandidatuurstelling voor studiebezoeken die plaatsvinden tussen februari en maart Kandidaten
23 januari 2019 - 18u (Brusselse tijd) Preselectie voor alle studiebezoeken die plaatsvinden tussen februari en maart IGO
25 januari 2019 - 18u (Brusselse tijd) Bericht aan de deelnemers voor de studiebezoeken van februari en maart EJTN-secretariaat
5 februari 2019** - 18u (Brusselse tijd) Kandidatuurstelling voor studiebezoeken die plaatsvinden vanaf april Kandidaten
19 februari 2019 - 18u (Brusselse tijd) Preselectie voor alle studiebezoeken die plaatsvinden vanaf april IGO
1 maart 2019 - 18u (Brusselse tijd) Bericht aan de deelnemers voor de studiebezoeken vanaf april EJTN-secretariaat

*Na deze datum zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer toegankelijk zijn voor studiebezoeken die plaatsvinden tussen februari en maart.

** Na deze datum zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer toegankelijk zijn.

 

5. Financiële voorwaarden

Meer informatie over de financiële voorwaarden vindt u terug in het 'EJTN Corporate Financial Policy'. 

 

6. Contact

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de heer Thomas Cordaro per e-mail (thomas.cordaro[at]igo-ifj.be ).