Informatie over de juridische databanken en tijdschriften

Het IGO heeft van de Minister van Justitie op 1 januari 2018 een nieuwe opdracht gekregen inzake kennis- en documentatiebeheer. 

 

Wat is de nieuwe opdracht? 

Het IGO zal instaan voor de opvolging en het beheer van de digitale juridische databanken, juridische tijdschriften en wetboeken. Deze nieuwe opdracht sluit aan bij de ontwikkeling van het IGO als kennis- en documentatiecentrum. De aankoop van boeken zal daarentegen niet overgedragen worden, aangezien dit de bevoegdheid is en blijft van de korpschefs (mechanisme van kleine uitgaven/werkingskosten).

 

Hoe is de nieuwe opdracht tot stand gekomen?

De opdracht van het IGO bouwt voort op de overeenkomsten die de Minister en de FOD Justitie (rechterlijke orde) hebben gesloten met de uitgevers. Het IGO zal stelselmatig, met een overgangsfase van 6 maanden waarbij de FOD nog de nodige ondersteuning zal bieden, het beheer en de uitvoering van deze overeenkomsten overnemen. Het IGO is als zodanig niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de overeenkomsten tussen de FOD Justitie en de uitgeverijen. 

 

Wat houdt de nieuwe opdracht concreet in?

De klemtoon van de opdracht ligt op de digitale toegang van de tijdschriften en andere abonnementsgebonden uitgaven. Dit betekent concreet dat iedere magistraat een toegang behoudt tot de verschillende databanken. De magistraten zullen hun oude login en paswoord blijven behouden zolang zij nog werkzaam zijn.

Wat de papieren abonnementen betreft, hebben de Minister en de FOD Justitie geopteerd voor een beperkt 'boeket'. Zo zouden enkel nog een beperkt aantal 'centrumbibliotheken' van de rechterlijke orde bevoorraad blijven met papieren tijdschriften. Op dit moment hebben we nog geen concreet zicht op de volledige lijst met centrumbibliotheken. Het is evident dat we zo snel als mogelijk met de colleges en de korpschefs zullen samenzitten om na te gaan hoe we deze nieuwe uitdaging kunnen aanpakken.

Als opleidingsinstituut moeten we proberen de rechterlijke orde verder te ondersteunen opdat de kennis en documentatie voor de rechterlijke orde zo goed als mogelijk gewaarborgd blijft, en dit binnen de lijnen die de Minister heeft uitgezet.

Wat betreft de organisatorische aspecten zullen wij u de komende maanden verder informeren. Maar we vonden het alvast belangrijk om u te berichten over deze nieuwe taak.

 

Tijdens de overgangsprocedure blijft alleszins de FOD Justitie – zoals voorheen – uw aanspreekpunt voor het opmaak van de toegangen tot de databanken Stradalex, Jura en Jurisquare.

 

Wij danken de Minister, de FOD Justitie, de colleges en het Hof van Cassatie voor het vertrouwen dat zij in ons stellen voor deze uitdagende opdracht. Van onze kant uit willen wij ons uiterste best doen om deze taak zo goed als mogelijk uit te voeren en om alle leden van de rechterlijke orde daarin goed te ondersteunen.

 

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met ons.