IGO News (nummer 5)

In december heeft het IGO een nieuwe editie van zijn nieuwsbrief ‘IGO News’ gelanceerd. Deze laat u toe het overzicht te bewaren van de belangrijkste opleidingen en projecten die op til staan. 

Het einde van het kalenderjaar is in zicht. Toch wil het IGO uw aandacht nog even vestigen op twee hoogstaande opleidingen die nog gepland zijn in 2018: meer bepaald de uitwisseling van beroepservaringen inzake cybercrime alsook de sessie over onderwerping en bijdrage aan de sociale zekerheid in het kader van de cyclus voor de magistraten van de arbeidsgerechten. 

Daarnaast werpen we een blik vooruit op wat 2019 ons brengt. Hierbij zijn de gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters, de verkiezingen, milieurecht en de klimaatverandering, bemiddeling, verzoening en andere alternatieve vormen van geschillenoplossing, voogdij, de bescherming van geesteszieken en het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek voor parketsecretarissen slechts een greep uit het aanbod.

Ook de opleiding over het sociaal strafwetboek en de strijd tegen sociale fraude mogen niet aan de aandacht ontsnappen, in het bijzonder in het licht van het recente arrest nr. 162/2018 van 22 november 2018 van het Grondwettelijk Hof. 

Voor de personeelsleden van de rechterlijke orde zijn eveneens diverse opleidingen gepland, al verdient de opleiding ter voorbereiding van de bevordering naar functies van niveau A2 een bijzondere vermelding.

 

Wenst u een overzicht van al onze opleidingsactiviteiten? Raadpleeg dan onze opleidingspagina. U vindt er alle acties terug die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van uw professionele competenties.