Annulering opleidingsactiviteiten van 14 maart t.e.m. 3 april 2020

In het licht van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen met betrekking tot het coronavirus (Covid-19), heeft de directie van het IGO beslist om alle opleidingsactiviteiten te annuleren die doorgaan in de periode van zaterdag 14 maart t.e.m. vrijdag 3 april 2020. 

 

Deze maatregel is van toepassing op: 

  • de opleidingen die op het IGO doorgaan;
  • de opleidingen die het IGO gedecentraliseerd organiseert; en
  • de internationale opleidingen.

 

Een uitermate beperkt aantal opleidingen/werkvergaderingen (minder dan 5 in de betrokken periode) ontsnapt aan deze regeling. Het gaat om dringende en belangrijke bijeenkomsten waar minder dan 10 personen zijn voorzien en waar het lokaal toelaat dat de deelnemers voldoende afstand houden van elkaar. Voor deze bijeenkomsten zullen de deelnemers een aangepaste communicatie ontvangen.

 

Externe opleidingen

Voor wat betreft de externe opleidingen die universiteiten, hogescholen, privé-instellingen,… aanbieden, verwijzen we u door naar de organiserende instelling.

 

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?

 

Uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen én zullen we u te gepasten tijde informeren over de verdere evolutie van de situatie. U kan de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus (Covid-19) steeds terugvinden op onze website.