Dien uw kandidatuur in: lange stages 2021 bij het Hof van Justitie, het EHRM en Eurojust

Het Europees Netwerk voor Gerechtelijke Opleiding (EJTN) organiseert in 2021 opnieuw lange stages bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Eurojust voor magistraten, en dit met de financiële steun van de Europese Unie. Geïnteresseerde magistraten dienen hun kandidatuur tegen maandag 14 december 2020 in te dienen.

 

Praktische informatie

Meer inhoudelijke en praktische informatie over het programma, de deelnemingsvoorwaarden, inschrijvingsprocedure, selectie en financiële voorwaarden vindt u op onze website.

 

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier vindt u eveneens terug via bovenstaande link.

 

Contact

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen heeft het EJTN een FAQ (Engels) opgesteld.