Oproep tot kandidaatstelling - Online en fysieke Europese studiebezoeken (tweede semester 2021)


1. Overzicht Europese studiebezoeken

Met genoegen kondigen wij de tweede oproep tot kandidaatsstelling aan voor de door EJTN georganiseerde Europese studiebezoeken 2021. In samenspraak met de instellingen besliste het EJTN om het merendeel van deze studiebezoeken online te organiseren. Sommige studiebezoeken kunnen, als de omstandigheden het toelaten, fysiek doorgaan. In dit geval zal u praktische informatie ontvangen.

Volgende bezoeken zijn voorzien in het tweede semester:

I. Studiebezoeken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg (online);
II. Studiebezoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (online);
III. Studiebezoeken aan de Europese instellingen in Brussel (online of fysiek)
IV. Studiebezoeken aan het agentschap van de Europese Unie voor Fundamentele rechten (FRA)(online);
V. Studiebezoek aan de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht in Den Haag (online of fysiek)
VI. Studiebezoek aan Eurojust (online)

Meer info over het bezoek, de voorwaarden voor kandidaatstelling, en de inschrijvingsdeadline vindt u in het document 'Requirements_EN' terug. 

Hieronder vindt u meer informatie over de geplande activiteiten. Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal vermelde plaatsen het totaal aantal plaatsen betreft en dus niet het aantal Belgische deelnemers.

 

I. Studiebezoeken aan het Hof van Justitie in Luxemburg (online)
 • Aantal studiebezoeken: 3
 • Duur: 2 halve dagen (2 opeenvolgende namiddagen)

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
13-14 september 2021 Engels 40
11-12 oktober 2021 Frans 40
8 -9 november 2021 Engels 40

 

II. Studiebezoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (online)
 • Aantal studiebezoeken: 2 
 • Duur: 2 halve dagen (2 opeenvolgende voormiddagen)

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
19-20 oktober 2021 Engels 35
23-24 november 2021 Engels 35

 

III. Studiebezoeken aan de Europese instellingen in Brussel (online of fysiek)
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 2 dagen indien online / 3 dagen indien fysiek

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
29 november - 1 december 2021 Engels 30

 

IV. Studiebezoek aan het agentschap van de Europese Unie voor Fundamentele Rechten (FRA) (online)
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 1,5 dag

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
4-5 oktober 2021 (te bevestigen) Engels 40

 

V. Studiebezoek aan de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (online of fysiek)
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 2 dagen

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
23 en 24 september 2021 Engels 22

 

 
VI. Studiebezoek aan Eurojust (online)
 • Aantal studiebezoeken: 1
 • Duur: 1 dag

 

Data Werktaal Aantal plaatsen
28 en 29 september 2021 Engels 28

 

 

2. Hoe dient u uw kandidatuur in?

Zoals voor de korte en lange uitwisselingsprogramma's kan u zich online kandidaat stellen via het digitale inschrijvingsformulier van het EJTN tegen uiterlijk 25 juni 2021 (18u).

Uw kandidatuur veronderstelt het akkoord van uw korpschef.

Opgelet: indien u zich kandidaat wenst te stellen, hetzij voor meerdere data van bezoek aan eenzelfde instelling, hetzij voor het bezoek van meerdere instellingen, dient u voor elke gewenste datum of bezoek een apart digitaal kandidaatformulier in te vullen. Het totaal aantal kandidaturen dat u kan indienen (hetzij voor verschillende data, hetzij voor verschillende instellingen) is beperkt tot 3. U zal principieel slechts voor één activiteit en datum geselecteerd worden. Voorrang wordt gegeven aan magistraten die nog niet de gelegenheid gehad hebben om aan een studiebezoek deel te nemen.

 

 • Open het digitale inschrijvingsformulier. 
 • Kies op de eerste pagina van het inschrijvingsformulier voor 'Study visits'.
 • Klik daarna op 'Apply'.
 • Een nieuwe webpagina wordt geopend. 
 • Vul op de tweede pagina uw functie in en kies de instelling die u wenst te bezoeken, de datum en de taal van uw bezoek via de knop 'Select Study Visit'. 
 • Vul uw specialisatie/bijzondere belangstelling in en klik vervolgens op 'I consent' en 'Continue'.
 • Vul tot slot uw persoonlijke gegevens in.
 • Vergeet niet te vermelden of u reeds eerder aan een uitwisseling deelnam.
 • Klik tot slot op 'Submit application' om uw kandidatuur in te dienen.

 

Na de deadline voor kandidatuurstelling zal het digitale inschrijvingsformulier niet meer beschikbaar zijn en zal u zich niet meer kunnen inschrijven.

 

3. Selectieprocedure

Van zodra de termijn voor kandidatuurstelling afgelopen is, zal het IGO overgaan tot de preselectie.

 

4. Deadlines

De volgende planning is voorzien:

Deadline Actie Wie
25 juni 2021* - 18u (Brusselse tijd) Kandidatuurstelling voor alle studiebezoeken Kandidaten
2 juli 2021 - 18u (Brusselse tijd) Preselectie door het IGO voor alle studiebezoeken die plaatsvinden in september IGO
6 augustus 2021 - 18u (Brusselse tijd) Preselectie door het IGO voor alle studiebezoeken die plaatsvinden in oktober tot december IGO

*Na deze datum zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer toegankelijk zijn.

De uiteindelijke toewijzing gebeurt door het EJTN in functie van het aantal beschikbare plaatsen per land. Het EJTN contacteert u rechtsreeks indien u geselecteerd bent.

 

6. Contact

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen heeft het EJTN een uitgebreide FAQ (Engels) opgesteld. Indien u verdere vragen heeft, neem dan contact op met mevrouw Xuan-Uyen Nugyen (XuanUyen.Nguyen@igo-ifj.be).