Gespecialiseerde uitwisselingen 2023

1. Doelstelling

De gespecialiseerde stages richten zich tot de gespecialiseerde magistraten die actief zijn in een specifiek juridisch domein. Zij worden gedurende een week ontvangen door een collega uit een andere lidstaat die tevens gespecialiseerd is in deze materie. De stages vinden plaats binnen de rechtsgebieden van de lidstaten en omvatten een groot aantal domeinen.

 

2. Programma en voorwaarden

·         Doelgroep: magistraten die gespecialiseerd zijn in een van de rechtsgebieden vermeld in het inschrijvingsformulier.

·         Aantal beschikbare plaatsen: 5

·         Duur: 5 werkdagen

·         Periode: de uitwisseling dient plaats te vinden tussen 1 januari en 31 december 2023.

·         Akkoord korpschefs: indien u aan deze uitwisseling wenst deel te nemen, dan dient u te beschikken over de toestemming van uw korpschef. 

 

3. Hoe dient u uw kandidatuur in? 

Voor de gespecialiseerde uitwisselingen kan u uw kandidatuur voor de gespecialiseerde uitwisselingen indienen via het het digitale inschrijvingsformulier van het EJTN en dit uiterlijk tegen vrijdag 14 oktober 2022 om 18 uur

·         Open het digitale inschrijvingsformulier.

·         Kies op de eerste pagina van het digitale inschrijvingsformulier voor 'Short Term Exchanges'.

·         Klik daarna op 'Apply'.

·         Een nieuwe webpagina zal geopend worden.

·         Kies op de tweede pagina vervolgens bij 'Type of Exchange' voor 'Specialised exchange'.

·         Duid vervolgens uw drie voorkeurbestemmingen, de taal van uw stage, uw motivatie en uw deelnames eerdere uitwisselingen aan.

·         Vul tot slot uw persoonlijke gegevens in.

Na de deadline zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer beschikbaar zijn en is inschrijven dan ook niet meer mogelijk!

 

Begeleidende documenten

·         U kan via het formulier voor kandidatuurstelling ook uw CV toevoegen. U kan dit doen via de knop ‘Add new file'.

·         Klik tot slot op 'Submit application' om uw kandidatuur in te dienen.

 

Selectieprocedure

Van zodra de termijn voor kandidatuurstelling afgelopen is, zal het IGO overgaan tot de selectie.

 

Kalenderoverzicht en deadlines

Deadline

Actie

14 oktober 2022

Uiterste datum kandidatuurstelling voor gespecialiseerde uitwisselingen 

30 November 2022

Preselectie door het IGO

Eind Januari 2023

Toekenning van de plaatsen door het EJTN

* Na de deadline zal het digitale inschrijvingsformulier niet langer beschikbaar zijn en is inschrijven dan ook niet meer mogelijk!

 

Financiële voorwaarden

Raadpleeg het 'EJTN Corporate Financial Policy (EN)'. 

 

4. Verdere vragen?

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen heeft het EJTN een uitgebreide FAQ (Engels) opgesteld. Mocht u echter geen antwoord vinden op uw vragen, neem dan contact op met mevrouw Nazan KUCUKBINAR per mail (Nazan.Kucukbinar[at]igo-ifj.be).