De lokalen van het IGO heropenen geleidelijk vanaf 2 juni

Op 2 juni 2020 zal het IGO geleidelijk zijn deuren heropenen. Dit betekent dat welbepaalde opleidingsactiviteiten weer kunnen plaatsvinden. Uiteraard staat de veiligheid van elkeen daarbij centraal. Daarom hebben we tal van maatregelen getroffen, zodat zowel de deelnemers als sprekers de opleidingen op een veilige manier kunnen bijwonen. 

 

Geleidelijke heropstart en inzet op webinars

Nog niet alle opleidingen zullen opnieuw fysiek doorgaan: waar mogelijk blijft het IGO inzetten op de organisatie van webinars. Wel zal het vanaf 2 juni opnieuw mogelijk zijn dat welbepaalde opleidingen doorgaan op het IGO of gedecentraliseerd. 

De internationale opleidingen daarentegen blijven wel nog geannuleerd t.e.m. 31 juli 2020.

 

Uw veiligheid staat centraal

Uiteraard staat de veiligheid van elkeen daarbij centraal. Daarom hebben we tal van maatregelen getroffen, zodat zowel de deelnemers als sprekers de opleidingen op een veilige manier kunnen bijwonen. 

Op onze website vindt u een overzicht van alle veiligheidsmaatregelen terug die het IGO heeft getroffen. Zo voorzien we onder meer een circulatieplan en hebben we de capaciteit van onze zalen met 50% beperkt, zodat de nodige veiligheidsafstand tussen de deelnemers zo maximaal mogelijk wordt gewaarborgd. En uiteraard voorzien we ook hygiënische en veiligheidsmaatregelen die vandaag algemeen van toepassing zijn zoals desinfecterende handgels, het regelmatig desinfecteren van de lokalen, een circulatieplan, ...

 

Hoe weet u of een opleiding doorgaat?

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, …).

 

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?

We volgen de situatie op de voet én zullen u te gepasten tijde informeren over eventuele verdere maatregelen.

U kan de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus (Covid-19) en de stand van zaken rond onze opleidingsactiviteiten volgen via onze website. Eveneens hebben we een FAQ coronavirus opgesteld waar u een antwoord vindt op uw vragen.