Welke maatregelen treft het IGO om de opleidingen veilig te laten doorgaan?

De veiligheid van de deelnemers, sprekers en medewerkers is de voornaamste bezorgdheid van het IGO. Daarom volgen wij de evolutie van de toepasselijke gezondheidsmaatregelen en houden wij aan een strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel tijdens onze opleidingen.

Met ingang van 07/03/2022 en tot nader order zijn de volgende maatregelen van toepassing op IGO-opleidingen die in fysieke aanwezigheid doorgaan. Deze worden bij aanvang van elke opleiding aan de sprekers en de deelnemers in herinnering gebracht.

OPLEIDINGEN IN DE LOKALEN VAN HET IGO

Algemene maatregelen:

 • Meerdere distributeurs met handgel zijn voorzien op diverse plaatsen.
 • Vuilnisbakken met gesloten deksels zijn voorzien in de openbare ruimtes.
 • Er zijn affiches uitgehangen over de diverse veiligheidsmaatregelen
 • Toegangsdeuren worden zo maximaal mogelijk opengesteld. 
 • De zalen en gemeenschappelijke ruimtes worden actief geventileerd en regelmatig verlucht.De opleidingslokalen zijn uitgerust met CO²-meters.
 • Er wordt zoveel mogelijk een veilige afstand bewaard tussen de deelnemers in de opleidingszalen.

Het dragen van een mondmasker:

 • Het dragen van een mondmasker in de lokalen van het IGO wordt aangemoedigd (gangen, opleidingszalen, vergaderlokalen, gemeenschappelijke ruimtes, toiletten, enz.)
 • Het dragen van een mondmasker in de opleidingszalen gedurende de volledige duur van de opleiding wordt aangemoedigd.

 

RESIDENTIËLE OPLEIDINGEN

 • De hierboven genoemde algemene maatregelen gelden ook voor de residentiële seminaries. Wij werken nauw samen met de betrokken seminariecentra om ervoor te zorgen dat de desbetreffende gezondheidsmaatregelen strikt worden nageleefd.
 • De hierboven vermelde aanbevelingen betreffende het dragen van een masker zijn ook van toepassing bij residentiële opleidingen.
 • Het seminariecentrum volgt de geldende sanitaire maatregelen in de gemeenschappelijke ruimtes, met inbegrip van het restaurant en de bar. Deelnemers en sprekers aan een residentieel seminarie dienen zich hieraan te houden.

BELANGRIJK: blijf thuis als u zich niet goed voelt of onderworpen bent aan een quarantaine of een isolatie. https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Category: