13 september 2023: webinar inzake de uitwisselingsprogramma's 2024

Het EJTN organiseert op 13 september 2023 (12u-14u) een informatiesessie via webinar inzake de uitwisselingsprogramma’s 2024. Dit webinar (in het Engels) heeft als doel de opleidingsactiviteiten voor te stellen die in het kader van het uitwisselingsprogramma’s van EJTN in 2023 worden aangeboden. Er zal toelichting worden gegeven over de verschillende types uitwisselingen en over de aanvraag-, uitvoerings- en financieringsprocedures.

De volgende activiteiten zullen worden voorgesteld:

  • Korte uitwisselingen: algemene uitwisselingen, gespecialiseerde uitwisselingen, uitwisselingen van korpschefs, uitwisselingen van lesgevers, bilaterale uitwisselingen, regionale uitwisselingen, uitwisselingen in het kader van het EJTN-CEPOL, learning grants
  • Stages van lange duur: Hof van Justitie van de Europese Unie, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Eurojust.
  • Studiebezoeken Hof van Justitie van de Europese Unie en EPPO, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EU-instellingen, Eurojust, Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten en het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit, de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie.

Het aantal plaatsen zijn beperkt, dus haast u in geval van interesse om u in te schrijven.