Ondertekening samenwerkingsprotocol IGO (BE) en ENM (FR)

Het Belgische Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en de Franse Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) ondertekenden op vrijdag 29 april 2022 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst ter bestendiging en verdere versterking van de reeds jarenlange samenwerking zowel op het vlak van initiële en permanente opleiding als binnen hun respectieve internationale activiteiten.

Deze overeenkomst kan voortaan als richtinggevend kader fungeren voor de bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven tussen beide opleidingsinstellingen.