Verkiezingsnieuws IOJT en EAJTN !

Tussen 30 oktober en 3 november 2022 werd de 10e editie van de 2-jaarlijkse internationale conferentie inzake gerechtelijke opleiding van de International Organization for Judicial Training (IOJT) georganiseerd in Ottawa, Canada.
Tijdens de Algemene Vergadering die doorging op 2 november 2022 en deel uitmaakt van het conferentieprogramma, werd dhr. Raf Van Ransbeeck, magistraat en directeur van het IGO, verkozen als Adjunct-secretaris-generaal.
De voornaamste taken zijn het bijstaan van de voorzitter en de secretaris-generaal bij het inplannen van het wetenschappelijk programma van de IOJT-conferenties en om eventuele ondersteuning te bieden bij het opstellen van notulen en verslagen van IOJT-activiteiten. Daarenboven zit de Adjunct-secretaris-generaal ook de benoemingscommissie voor en wordt toezicht gehouden op de correcte toepassing van de verkiezings- en benoemingsprocedure.

Enkele weken later, op 23 en 24 november 2022, vond ook de Algemene Vergadering van het Euro-Arab Judicial Training Network (REAFJ) plaats in Barcelona.
Op de agenda stonden onder meer de verkiezingen voor het tweejaarlijks mandaat van voorzitter en ondervoorzitter van het Netwerk (jaarlijks alternerend), alsook voor het lidmaatschap in de raad van bestuur die bestaat uit drie Europese en drie Arabische lidstaten van het Netwerk.
Het IGO werd voor beide mandaten opnieuw verkozen, en zal dus vanuit deze mandaten opnieuw mee richting kunnen geven aan het uitstippelen van de beleidslijnen en inzetten op de verdere verankering en professionalisering van het Netwerk.