05. Wie heeft toegang tot de Digibib?

De inhoud van de Digibib is uitsluitend bestemd voor de beroepsmagistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde en dit voor didactische beroepsdoeleinden en in het kader van de uitoefening van hun functie. Dit impliceert dat de bibliotheek niet toegankelijk is voor consulaire en plaatsvervangende rechters, net als andere personen die niet onder bovenstaande omschrijving vallen.

Eveneens de personeelsleden van het IGO hebben toegang tot de Digibib.

Category: