06. Waarom krijg ik geen toegang tot de Digibib?

De Digibib is uitsluitend bestemd voor de beroepsmagistraten, de personeelsleden van de rechterlijke orde, evenals de personeelsleden van het IGO. Indien u niet onder deze voorwaarden valt, dan mag u deze Digibib niet raadplegen.

Indien u echter wel aan deze voorwaarden voldoet, maar problemen ondervindt om zich aan te melden, neem dan contact met ons op

Category: