Internationale opleidingen

Coronavirus : Hoe en wanneer kan ik mijn reis reserveren ?

Deelnemers worden verzocht, waar mogelijk, flexibele en terugbetaalbare vervoersbewijzen te boeken zoals veel luchtvaartmaatschappijen en treinmaatschappijen deze vandaag aanbieden, evenals accommodatie vast te leggen die zij op korte termijn kunnen annuleren.

Coronavirus: welke internationale opleidingen worden behouden?

De stuurgroep van het Europees Netwerk voor Justitiële Opleiding (EJTN) heeft beslist om de Europese opleidingsactiviteiten waar een fysieke aanwezigheid van personen is vereist, waar mogelijk en onder bepaalde voorwaarden, te hervatten vanaf 1 september 2020. Het gaat om alle opleidingen en alle uitwisselingen. Dergelijke activiteiten worden door het secretariaat van het EJTN doorgaans vier tot zes weken voor de eerste dag van de activiteit en pas na bevestiging van de gastinstellingen opgestart.

Waar dien ik op te letten bij het gebruik van Zoom bij webinars van opleidingspartners van het IGO?

Sommige partnerinstellingen gebruiken het Zoom-platform voor hun webinars. Dit platform wordt door het IT-departement van de FOD Justitie om veiligheidsredenen geblokkeerd. Als u aan een webinar via Zoom wenst deel te nemen, raden wij u aan om uw persoonlijke computer te gebruiken met uw persoonlijk e-mailadres.

1. Over welke soort opleidingen gaat het?

Het internationale opleidingsaanbod van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) bevat een overzicht van alle opleidingen met een Europees of internationaal karakter voor een specifieke periode. Deze opleidingen worden aangeboden door het IGO, door het Europees netwerk van gerechtelijke opleidingsinstellingen in Europa (EJTN) en/of door andere opleidingsinstellingen binnen en buiten Europa met wie het IGO samenwerkt. De opleidingen vinden plaats op het IGO of in een andere Europese lidstaat.

2. Wat is de doelgroep?

Elke opleiding vermeldt duidelijk de doelgroep. Afhankelijk van het project kan dit verschillen: magistraten, leden van de rechterlijke orde, experts, trainers, etc. Indien één van deze thema’s u interesseert dan kan u zich kandidaat stellen op voorwaarde dat u tot de doelgroep behoort of de deelname relevant is voor uw functie.

3. Hoe dien ik mijn kandidatuur in?

  • Raadpleeg de pagina ‘Opleidingen
  • Vink in de filter, onder de rubriek 'Taal', het vakje 'UK' aan.
  • Klik op de titel van de gewenste opleiding. Een venster zal verschijnen met algemene informatie over de opleiding zoals de doelstelling, de doelgroep, de datum, de plaats, …
  • Klik onderaan de pagina op ‘Inschrijven’.

4. Hoe verloopt de selectieprocedure?

Het aantal beschikbare plaatsen per internationale activiteit is beperkt. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen, behoudt het IGO zich het recht voor om een selectie te maken van de Belgische kandidaten o.b.v. een aantal strikte criteria (aantal beschikbare plaatsen, de budgettaire impact, uw motivatie, uw reeds gevolgde opleidingen, etc). Daarbij speelt het IGO een coördinerende rol en stelt het per opleiding een voorkeurlijst op van Belgische kandidaten. 

5. Hoe weet ik of ik geselecteerd ben?

 • Voor activiteiten van deel I speelt het IGO een coördinerende rol en stelt het de voorkeurlijst op van Belgische kandidaten per opleiding. Het IGO informeert u of u al dan niet geselecteerd bent.
 • Voor activiteiten van deel II draagt het IGO de kandidaten voor. Nadien contacteert de organisator rechtstreeks de geselecteerde deelnemers om de organisatorische aspecten te regelen.
 • Voor activiteiten van deel III draagt het IGO de kandidaten voor. Het IGO informeert u of u al dan niet geselecteerd bent.

6. Hoeveel bedragen de deelnemingskosten?

Voor de meeste opleidingen zijn de deelnemingskosten gratis en worden de reis- en verblijfskosten vergoed door de organisator(en) tot een maximumbedrag van 400 euro. Het betreft maximum 400 euro voor de reiskosten en een per diem voor alle overige kosten. Het bedrag hangt af van het land waar de activiteit doorgaat.  

7. Kan ik een beroep doen op een beurs?

Zoals hierboven aangegeven, zijn de deelnemingskosten voor de meeste opleidingen gratis en vergoedt de organisator de reis- en verblijfskosten tot een maximumbedrag van 400 euro . 

Echter voor de activiteiten van deel III bepaalt de organisator de deelnemingsvoorwaarden, het transport en het verblijf. Tenzij anders vermeld, worden deze niet vergoed.