Aanwerving: administratief assistent voor de dienst opleiding (M/V/X - niveau C)

Het IGO is op zoek naar een administratief assistent van de Nederlandse of Franse taalrol voor de dienst opleiding (m/v/x - niveau C). Kandidaturen dienen uiterlijk ingediend te worden tegen 4 juni 2020.

 

Functievereisten

De administratief assistent staat onder meer in voor de volgende taken*:

 • coördineren van de verschillende administratieve taken : vergaderingen, opleidingen, organisatie, voorbereiding en opvolging van informatiemeetings;
 • opstellen van teksten en presentaties en samenstellen van tabellen en planningen ;
 • verifiëren van de reservatie van de zalen, de inschrijvingen en het ter beschikking stellen van de nodige hulpmiddelen (computer, projector, eventueel papieren dossiers) ;
 • verifiëren van de reservaties van hotels voor residentiële opleidingen buiten het IGO ;
 • beheren van de verschillende dossiers en de goede uitvoering ervan verzekeren ;
 • verzekeren van het contact, schriftelijk of per telefoon, met de organisatoren van de opleidingen en de opleiders.

 *Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan kleine wijzigingen

 

Competenties

De volgende competenties zijn nodig:

 • een goede kennis van informaticatoepassingen zoals een tekstverwerkingsprogramma, Excel, Outlook, PowerPoint en databases ;
 • analytisch denkvermogen bezitten ;
 • zin voor organisatie, orde en precisie ;
 • zin voor initiatief ;
 • vlot communiceren zowel mondeling als schriftelijk en een goede spelling bezitten ;
 • in team kunnen werken en efficiënt werken ;
 • kennis hebben van de organisatie en de werking van de Rechterlijke Orde ;
 • klant- en oplossingsgericht zijn ;
 • stressbestendig zijn ;
 • flexibel zijn ;
 • een goede kennis hebben van het Nederlands en het Frans;
 • kennis hebben van het Engels is een troef. 

 

Pluspunten

 • meerdere jaren werkervaring in soortgelijke functie;
 • basiskennis van de organisatie en de werking van de rechterlijke orde;
 • beschikt over een goede kennis van het Frans;
 • beschikt over een goede informaticakennis.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

 • burger van de Europese Unie zijn;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • vereist diploma: secundair onderwijs Vereiste ervaring: beschikken over een voor de functie nuttige ervaring

 

Kandidatuur

De kandidaten dienen hun gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae (in PDF versie), tegen uiterlijk 4 juni 2020, per e-mail te richten aan de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding via brenda.marchand@igo-ifj.be. Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die worden ontvangen na het vervallen van deze termijn zullen niet worden geaccepteerd. Uw gegevens zullen worden bewaard in onze wervingsreserve en dit voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het procesverbaal van afsluiting van de selectie, indien u daaromtrent uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In de wervingsreserve rangschikken we de geslaagde kandidaten volgens de behaalde punten in de selectie. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten in deze volgorde.

 

Meer informatie over de vacature