De veiligheidsmaatregelen van het IGO blijven van kracht t.e.m. 30 juni 2021

In de strijd tegen het coronavirus worden de reeds bestaande maatregelen van het IGO verlengd t.e.m. 30 juni 2021: onze opleidingen zullen in deze periode zo maximaal mogelijk doorgaan in de vorm van webinars, met uitzondering van een beperkt aantal opleidingen die gelet op de aard ervan fysiek op het IGO of residentieel doorgaan. 

Door in te zetten op webinars willen we de veiligheid van elkeen verzekeren alsook de voortgang van ons opleidingsaanbod verder garanderen. 

 

Hoe weet u of een opleiding doorgaat en/of omgezet wordt in de vorm van een webinar?

Indien uw opleiding doorgaat, dan zullen onze medewerkers u inlichten over de praktische modaliteiten ervan, evenals over de wijze waarop deze wordt georganiseerd (fysiek, gedecentraliseerd, webinar, mengvorm, …).

 

Overzicht veiligheidsmaatregelen

Op onze website vindt u een overzicht van alle veiligheidsmaatregelen op het IGO terug evenals de maatregelen die deelnemers en sprekers dienen te respecteren.

 

Hoe blijft u op de hoogte van verdere evoluties?

We volgen de situatie op de voet én zullen u te gepasten tijde informeren over eventuele verdere maatregelen. U kunt de laatste informatie m.b.t. het coronavirus en de stand van zaken rond onze opleidingsactiviteiten volgen via onze pagina coronavirus

 

Contact

We hebben een FAQ coronavirus opgesteld waar u snel een antwoord terugvindt op uw vragen.