Charles-Eric Clesse is de nieuwe adjunct-directeur van het IGO

Op vrijdag 7 oktober 2022 is de heer Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, aangesteld als nieuwe adjunct-directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) voor een termijn van zes jaar. Hij zal samen met de directeur van het IGO, de heer Raf Van Ransbeeck, instaan voor het dagelijks bestuur van het Instituut.

De heer Clesse werd benoemd bij koninklijk besluit van 20 september 2022, dat op 7 oktober 2022 in werking is getreden (publicatiedatum Belgisch Staatsblad). Hij vervangt de heer Jos De Vos, die de functie sinds begin 2020 tijdelijk waarnam naast zijn hoedanigheid als opleidingsadviseur.

De directeur van het IGO, de heer Raf Van Ransbeeck, is alvast verheugd met de komst van de nieuwe adjunct-directeur: “We zijn heel erg blij met de komst van de heer Clesse. Niet enkel brengt hij heel wat expertise mee vanuit het werkveld, hij heeft als gewoon hoogleraar bij de universiteit en lesgever bij het IGO ook een uitgebreide achtergrond inzake opleidingen en kent het reilen en het zeilen van het IGO mede door zijn (voormalige) mandaat binnen de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE) en het wetenschappelijk comité. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om de verdere beleidslijnen samen met hem en het voltallige IGO-team te kunnen uitzetten en ben er rotsvast van overtuigd dat zijn komst een grote meerwaarde zal betekenen voor het IGO en alle stakeholders.”

Over Charles-Eric Clesse
De heer Clesse is gewoon hoogleraar aan de ULB.
Hij is tevens hoofdredacteur van het juridische tijdschrift Droit pénal de l’entreprise (Larcier), directeur van de reeksen Etudes pratiques de droit social en Entreprise et droit social (Kluwer) evenals lid van diverse redactiecomités (Le Pli juridique, Sociaalrechtelijke kronieken, enz.).
Naast deze engagementen is hij nog lid van de raden van bestuur van Unia en Myria en bestuurslid van de Stichtingen Samilia (België), Stand Speak Rise Up! (SSRU, Groothertogdom Luxemburg) en het Comité contre l’esclavage moderne (Frankrijk).
De heer Clesse is tevens expert voor de Raad van Europa op het gebied van de mensenhandel.